Sote-uutisia

Tulevaisuuden sote-keskus sekä sote-rakenneuudistus hankkeiden hankehakemukset tuli jättää 30.4.2020 mennessä sosiaali- ja terveysministeriöön. Lapista jätettiin, kahdesta sairaanhoitopiiristä huolimatta, yksi hakemus sekä tulevaisuuden sote-keskushankkeelle että sote-rakenneuudistushankkeelle. Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman sekä rakenneuudistus -hankkeiden hakijana ja hallinnoijana toimii Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja valmistelun vetovastuu on Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksella. Hankehakemuksen työstämisestä vastaavat Poske, Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö. Hankesuunnitelmat on luettavissa sosiaalikollegan sivuilta.

Rahoituspäätökset tehdään ja tiedotetaan arviolta kesäkuun alkupäivinä ja hankkeet käynnistyvät todennäköisesti vasta kesälomien jälkeen. THL:n Pohjois-Suomen aluekoordinaattorin Juha Fräntin mukaan Lapin tapa rakentaa hanketta on ollut kaikkein osallistavin. Lapissa järjestettiin avoimia hanketta valmistelevia työpajoja helmi-maaliskuun aikana. Lisäksi Posken johtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö kävi esittelemässä tilannetta maaliskuun alussa Lapin maakunnalliselle järjestöneuvottelukunnalle sekä kuulemassa evästystä hankevalmisteluun.

Lapin maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan työvaliokunta sai tulevaisuuden sote-keskushankehakemuksen viime metreillä luettavakseen ja kommentoitavakseen. Ehdotuksia tehtiin mm. siitä, että edellisessä valmistelussa syntyneitä hyviä toimintamalleja järjestöjen osallistamisesta hyödynnetään tulevassakin valmistelussa, järjestötoiminnan moninaisuuden huomioinnista sekä järjestöjen kytkemisestä osaksi palveluketjuja ja -prosesseja. Esitettiin myös lappilaiset.fi -verkkopalvelun linkittämistä virtu.fi -palveluportaaliin. Lisäksi toivottiin, että selvitys sidosryhmien osallistumisesta hankkeeseen, joka toimitetaan ministeriöön toukokuun aikana, tehtäisiin yhdessä sidosryhmien kanssa. Järjestöillä on paljon annettavaa tuleviin sote-keskuksiin: järjestöt ja kokemusasiantuntijat tulee ottaa mukaan kehittämään sote-palvelujen rakenteita ja organisoitumista. ​

Lue lisää sote-uudistuksesta:

soteuudistus.fi

sosiaalikollega.fi/soteuudistus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma toteuttaa kansallisen verkkotyöpajan 4.5.–20.5.2020. Mukaan kehittämistyöhön ovat tervetulleita kaikki sidosryhmät kuten järjestöt, yritykset, kunnat ja kuntayhtymät, tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatiot, valtion viranomaiset sekä kokemusasiantuntijat ja kansalaiset.

Verkkotyöpajan tavoitteena on innovoida uusia toimintatapoja ja tarjota eri sidosryhmille mahdollisuus osallistua Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteiseen rakentamiseen. Miten tulevaisuuden sote-keskus parhaiten vastaa ihmisten tarpeisiin? Miten kansalaisyhteiskunnan, järjestöjen, yhteisöjen ja yritysten voimavarat ja osaaminen hyödynnetään? Verkkotyöpajassa myös arvioidaan ja kehitetään eteenpäin muiden osallistujien näkemyksiä ja ideoita.

Osallistumaan pääset näistä linkeistä:

suomeksi: https://www.strategydialog.com/e1601626-3c35-4741-8e8f-3deb6eb04d42

ruotsiksi: https://www.strategydialog.com/cb10a7e3-e7f2-4995-8c3f-59c835c5c306

Jos kyselyn suljettuasi mieleesi tulee vielä uusia ideoita, pääset saman linkin kautta osallistumaan uudestaan.

Tulokset julkaistaan soteuudistus.fi-verkkosivulla kesäkuussa 2020. Verkkotyöpajassa saatua tietoa ja näkemyksiä hyödynnetään Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kansallisessa kehittämisessä ja alueellisten valtionavustushankkeiden toteutuksessa. Valtionavustushankkeiden hakuaika päättyi 30.4. ja hankkeet pääsevät käytännössä alkamaan kesälomakauden jälkeen.

Lisätietoa sote-uudistuksesta ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta löydät sivulta soteuudistus.fi.

Kiitos että olet mukana! Välitäthän viestiä myös eteenpäin.

Yhteistyöterveisin
Kirsi Paasovaara
Erityisasiantuntija, STM
kirsi.paasovaara@stm.fiMuokattu viimeksi: 11.05.2020