Haastavat elämäntilanteet ja kriisit lapsiperheiden arjessa -koulutus

18.02.2020 klo 12:00 - 16:00 / Koulutus/seminaari

Haastavat elämäntilanteet ja kriisit lapsiperheiden arjessa -koulutus

Aina elämä ei mene niin kuin on suunniteltu. Äkillinen kriisi voi kohdata perhettä, esimerkiksi perheenjäsenen menehtyessä. Mielenterveys- tai päihdeongelma voi varjostaa perheen elämää. Koulutuksessa pohditaan keinoja kohdata ja tukea perheitä erilaisissa elämäntilanteissa.

Ennakkotehtävä osallistujille:
Miten erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa tai kriisissä olevien perheiden tukeminen teidän alueellanne tällä hetkellä toimii? Saavatko perheet tarvitsemansa tuen ja avun? Entä miten järjestöt kytkeytyvät tähän työhön? Mikä toimii hyvin, missä voisi vielä parantaa?

Ohjelma:

klo 12.00 Avaus ja tervetuloa koulutukseen
Järjestöagentti Matti Virtasalo, Luotolan Nuoret ry/ Perheet keskiöön -hanke

klo 12.15 – 13.30 Johdatus päivän teemaan
Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen – kohtaamisen ja luottamuksellisen suhteen synnyttämisen merkitys. Järjestöt viranomaisten rinnalla –kokemusasiantuntijuus, vertaisuus ja vapaaehtoistyö sekä niiden merkitys ja arvo. Asiantuntija Emmi Hela, Ensi- ja turvakotien liitto/ Projektipäällikkö Niina Remsu, Ensi- ja turvakotien liitto

klo 13.30 – 14.00 Kahvi

Klo 14.00 – 15.30 Valinnaiset työpajat

1. Päihteet ja riippuvuudet perheessä – ammattilaisille keinoja kohdata ja auttaa perhettä
Työpajassa keskustellaan siitä, mitä on hyvä ottaa huomioon työskenneltäessä eri tavoin ”haavoittuneen” vanhemmuuden kanssa. Osallistujien kanssa pohditaan vanhemmuuden tukemisen tärkeyttä lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta, kun vanhempi käyttää päihteitä tai on vankilassa. Lisäksi tarkastellaan päihderiippuvuuden haasteita raskausaikana. Ohjaaja, Suunnittelija Mia Nahkuri, Lapin ensi -ja turvakoti ry/ Aluetyöntekijä Ilkka Sutinen, Kirkkopalvelut/ Vastaava ohjaaja Noora Eronen, Kriminaalihuollon tukisäätiö

2. Lähisuhdeväkivaltaa kohdanneet lapset – turvallisuuden puheeksi ottaminen
Yli kymmenesosalla lapsista on väkivaltakokemuksia, joista he eivät ole koskaan kertoneet kenellekään. Lapsen riski joutua lähisuhteissaan
kaltoinkohdelluksi on kohonnut erityisesti silloin, kun vanhempi on kokenut omassa lapsuudessaan väkivaltaa tai laiminlyöntiä, ja kun
perheessä on esim. erosta johtuva kriisitilanne. Työpajassa käsitellään ylisukupolvista kaltoinkohtelua ja miten se vaikuttaa lapsuuteen ja
aikuisuuteen. Lisäksi tutustutaan turvallisuuden ja turvattomuuden puheeksi oton Turva10 -välineisiin ja kerrotaan, miten väkivaltaa kokeneita ja käyttäneitä vanhempia tuetaan siirtymään kaltoinkohtelusta kannustavaan kasvatukseen oman lapsensa kanssa.
Projektipäällikkö Niina Remsu, Ensi- ja turvakotien liitto

3. Aitoa osallisuutta – perheiden omat kokemukset käyttöön ja kuuluviin
Mitä kokemusasiantuntijuus tarkoittaa? Mitä eroa on kokemusasiantuntijuudella ja vertaisuudella? Mitä lisäarvoa ne tuovat perheiden kanssa tehtävään työhön? Mikä rooli kokemusasiantuntemuksella on perheiden vaikeissa elämäntilanteissa? Työpajassa annetaan vastauksia näihin kysymyksiin sekä kuullaan erilaisia järjestöjen esimerkkejä siitä, miten kokemusasiantuntijat ovat mukana toiminnassa ja mitä sen avulla on saavutettu.
Asiantuntija Emmi Hela, Ensi- ja turvakotien liitto

15.35 – 16.00 Yhteenveto ja päivän päätös

Osoitteet

  • Scandic Rovaniemi City

    Koskikatu 23, Rovaniemi, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Lappi

Kunta
Rovaniemi

Scandic Rovaniemi City

Koskikatu 23, Rovaniemi, Suomi

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kokemusasiantuntijuus, lapsuus ja perhe-elämä, mielenterveys, sosiaali ja terveys

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat, kokemusasiantuntijat, vapaaehtoiset, viranomaiset ja kumppanit

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Liitteet

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen koulutukseen tästä linkistä: https://www.lyyti.in/haastavatelamantilanteet_rovaniemi
Viimeinen ilmoittautumispäivä 11.2.2020