Lapin alueverkoston tapaaminen

25.05.2020 klo 12:00 - 14:00 / Kokous/tapaaminen

Seuraavassa tapaamisessa asioina:

  • Kuulumiskierros: Ajankohtaiset asiat ja tapahtumat
  • Lapin järjestöjen viestintäverkoston esittely
  • lappilaiset.fi yhdistysten väline tulla näkyväksi
  • Ajankohtaista sote-rintamalta ja Jämy-hankkeessa
  • Seuraavan tapaamisen sopiminen

Lapin alueverkosto on tarkoitettu Lapin alueella toimiville valtakunnallisten liittojen aluetyöntekijöille sekä muiden alueellisten yhdistysten työntekijöille. Tilaisuuksien tavoitteena on vaihtaa ajankohtaisia kuulumisia sekä keskustella ajankohtaisista asioista (mm. soteuudistus, hallitusohjelma jne.). Verkosto toimii myös Järjestöt muutokseen yhteistyössä (Lapin Järjestöt 2.0) -hankkeen tukena.

Etkö ole vielä verkoston jäsen, mutta haluaisit olla? Ota yhteys tanja.saleva@lapinsote.fi / 040 164 6696

Osoitteet

  • Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys

    Kansankatu 13, 96100 Rovaniemi, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Lappi

Kunta
Rovaniemi

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys

Kansankatu 13, 96100 Rovaniemi, Suomi

Teemat

edunvalvonta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kansanterveys, osallisuus, sosiaali ja terveys, vaikuttaminen, yhteistyö ja verkostot

Avainsanat

aluetyö, sote, järjestö

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Tapahtuma on verkossa

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhlM2FjZTktNDE5Ny00MTIyLWJjOWQtMGFkMGExZjYwZjAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223ae08dc0-2ec6-40fd-b285-053153493342%22%2c%22Oid%22%3a%220ca68ad9-5bf3-4293-839e-84a12231dd9b%22%7d

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Tilan esteettömyys

  • Järjestäjä ei takaa tilan esteettömyyttä

Ilmoittautuminen

Hakuaika on päättynyt.