Lapin Kokemusosaamisverkoston tapaaminen

01.12.2020 klo 10:00 - 13:00 / Kokous/tapaaminen

Seuraava verkoston tapaaminen on 1.12. klo 10-13 etäyhteydellä. 

Liity Microsoft Teams -kokoukseen

Lisätietoja Teamsista | Kokousasetukset

Kuva: Hannu Lyly

Teemana Brändäys, näkyvyys, viestintä (työryhmä valmistautuu vetämään teemasisällön)

Muut asiat

  • Kevään Kokemuksesta voimaa! -seminaari
  • Seuraava tapaaminen
  • Muut ajankohtaiset asiat

Lapissa on jo vuosia kehitetty yhdessä kokemuksellisen asiantuntijuuden yhteistyötä ja toimintaa. Yhteistyö on organisoitunut kokemuksellisen asiantuntijuuden yhteistyöryhmän kautta, joka on järjestänyt mm. kokemuksellisen asiantuntijuuden seminaaria viimeiset viisi vuotta kaksi kertaa vuodessa. Syksyn aikana yhteistyöryhmässä pohdittiin työryhmän nimen muuttamista kokemusosaamisen verkostoksi ja näin tapahtui. Verkosto on avoin ja siihen ovat tervetulleita kaikki Lapin kokemusosaamisesta kiinnostuneet henkilöt.

 

 

Toiminta-alue

Alue
Lappi

Kunta
Rovaniemi

Teemat

demokratia ja ihmisoikeus, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kokemusasiantuntijuus, osallisuus

Avainsanat

kokemusasiantuntija, kokemusasiantuntijuus, kokemustieto, kokemustoimija, kokemustoiminnasta kiinnostunut, kokemustoiminta, kokemukselliset asiantuntijat -verkosto, osallisuus, maakunnalliset verkostot, maakunnallinen verkosto, verkosto, järjestöyhteistyö, yhteistyö

Kohderyhmä

kaikille, kokemusasiantuntijat

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Tapahtuma on verkossa

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Q0ZDcxNTUtMDMzYi00NWUxLTg5MmYtMjkyMDQyMGYwNGU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223ae08dc0-2ec6-40fd-b285-053153493342%22%2c%22Oid%22%3a%226ec88e91-7fc8-40ba-b44c-e3bea46ea97e%22%7d

Lisätiedot

Mervi Kestilä

mervi.kestila@lapinsote.fi

040 689 5910

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Tilan esteettömyys

  • Järjestäjä ei takaa tilan esteettömyyttä

Ilmoittautuminen

Täytä alla olevaan lomakkeeseen omat tietosi ja paina lopuksi lähetä. Ilmoittautuminen lomakkeen kautta on mahdollista 16 vuotta täyttäneille henkilöille. Suosittelemme antamaan myös sähköpostiosoitteen, jolloin saat ilmoittautumisestasi viestin sähköpostiisi. Valinnaiset kentät ovat erikseen merkitty. Vaihtoehtoisista ilmoittautumistavoista voit halutessasi kysyä ilmoittautumislomaketta käyttävältä toimijalta.

Ilmoittautuminen päättyy 30.11.2020