Linkkihenkilökoulutus Kemijärvellä

11.11.2020 klo 09:00 - 20.04.2021 klo 16:00 / Koulutus/seminaari / Lapin sairaanhoitopiiri

Hyvinvointilähete on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen asiakkaalle tai potilaalle tekemä ohjaus palveluun, joka linkittää kolmannen sektorin palvelut ja vapaa-ajan palvelut yksilön hyvinvoinnin tukemiseen. Linkkihenkilö toimii hyvinvointilähete –toimintamallissa lähetteen vastaanottajana, joka tapaa lähetteen saanutta henkilöä, kartoittaa hänen elämäntilannettaan, tukee ja kannustaa elämäntapamuutoksessa tai mielekkääseen harrastustoimintaan liittymisessä.

Kemijärvellä on alkaa 5 op:een laajuinen linkkihenkilökoulutus. Koulutuksen toteuttaa Lapin ammattikorkeakoulu yhteistyössä High Five ja Linkki lappilaiseen hyvinvointiin -hankkeiden kanssa. Koulutuspäivät ovat 11 – 12.11.2020 ja vuonna 2021 5.1, 26.1, 16.2, 24.3 ja 20.4. Koulutus toteutetaan koronavarotoimenpiteenä etäyhteyksin.

Linkkihenkilökoulutukseen toivotaan osallistuvan henkilöitä, jotka tuntevat Kemijärven paikallisen kolmannen sektorin ja vapaa-ajan palvelujen tarjonnan kentän. Linkkihenkilöillä ei tarvitse olla sosiaali- tai terveysalan pohjakoulutusta, koska hyvinvointilähete ei ole sosiaali- ja terveysalan palvelu. Koulutetun linkkihenkilön kanssa tehdään työsopimus ja linkkihenkilötyöstä maksetaan tuntipalkka toteutuneiden työtuntien mukaan.

 

Toiminta-alue

Alue
Lappi

Kunta
Kemijärvi

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, osallisuus, tukihenkilötoiminta, vertaistuki

Kohderyhmä

eläkeläiset, järjestötoimijat, kaikille, kokemusasiantuntijat, kuntalaiset, vapaaehtoiset

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Lisätiedot

Tarja Mouhi projektisuunnittelija, tarja.mouhi@lshp.fi

040 678 5747

Linkkejä

Linkki lappilaiseen hyvinvointiin -hanke

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen 30.10.2020 mennessä osoitteeseen tarja.mouhi@lshp.fi