VALMENTAVA TYÖOTE JÄRJESTÖTYÖSSÄ -VERKKOKURSSI

04.06.2020 klo 10:00 - 11.06.2020 klo 14:00 / Koulutus/seminaari / Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry Opintokeskus

Kurssi kohtaamisen ammattilaisille.

Kurssin rakenne ja aikataulu

Kurssi sisältää 1,5 tunnin johdanto-osuuden ja kaksi 4 opintotunnin syventävää osiota sekä oppimistehtävän. Kurssin kesto on yhteensä 12 tuntia.

Aikataulu:
4.6. klo 10.00-11.30   Johdanto
10.6. klo 10.00-11.30 ja 12.30-14.00
11.6. klo 10.00-11.30 ja 12.30-14.00

Kurssin tavoitteet
Valmentava työote -kurssin tavoitteena on tukea järjestöalalla ohjaustyötä tekevien valmentajuutta, itsetuntemusta ja työhyvinvointia. Kurssilta saat voimavaroja, vinkkejä  ja käytännön työkaluja  sekä omien että ohjattavien tavoitteiden, menetelmien ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Kurssin kouluttaja
Verkkokurssin kouluttajana toimii kasvatustieteiden maisteri, työyhteisövalmentaja ja -sovittelija, Life coach Paula Kähkönen. www.valmennustalotempo.fi

Kurssin sisällöt

4.6. pidettävällä johdantokurssilla Paula esittelee valmentavan työotteen kulmakivet ja johdattelee kurssipäivien sisältöön.
10.6.
Oman ja ohjattavan itsetuntemuksen lisääminen ja onnistumisten tietoinen metsästäminen ohjattavien kanssa
Sisäisen motivaation ylläpitämisen avaintekijät / niiden puuttuminen ohjattavalla
Dialogisuuden edistäminen
Keskeneräisyyden ja pettymysten sietäminen. Resilienssin kasvattaminen.
Miten asenne vaikuttaa oppimiseen. Organisaatio-, asiakas- ja oma taso.

11.6.
Ohjaajan oma hyvinvointi
– tunteiden tunnistaminen ja säätely
– työyhteisön tuen ja ilmapiirin vaikutus hyvinvointiin ja jaksamiseen
-työkaluja hyvinvoinnin ylläpitämiseen
Valmentajan työotteen 5K
Arvojen ja unelmien näkyväksi tekeminen

Ilmoittautuminen
 Kurssille ilmoittaudutaan viimeistään 21.5. Kansalaisfoorumin sähköisen järjestelmän kautta www.kansalaisfoorumi.fi

Kurssimaksu
Kurssin hinta on 60€.  Kansalaisfoorumin jäsenjärjestöjen osallistujille ja työttömille hinta on 30 €.

Opiskelu verkossa
Kurssi toteutetaan Zoom-ohjelmalla. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen tai älylaitteen, verkkoyhteyden sekä mielellään kuulokemikrofonin. Verkkokurssin teknisiin ominaisuuksiin tutustuminen järjestetään tuntia ennen ensimmäistä tapaamista.

 

Toiminta-alue

Alue
Lappi

Kunta
Rovaniemi

Kaupunginosa / Kylä
Rovaniemi

Tapahtuma on verkossa

www.kansalaisfoorumi.fi