Usein kysytyt kysymykset

 

Lappilaiset.fi -verkkopalvelu ja Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus

Mikä on Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus?

Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus on hyvinvointia edistävää yhdistystoimintaa ja -toimijoita esittelevä palvelu kansalaisille, yhdistyksille ja viranomaisille. Verkkopalvelukokonaisuus sisältää koko Suomen kattavan Toimeksi.fi -verkkopalvelun sekä alueelliset rinnakkaisverkkopalvelut, kuten Lappilaiset. Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuutta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Kenelle Toimeksi.fi -verkkopalvelu on tarkoitettu?

Kansalaisille palvelun tavoitteena on tarjota mahdollisuus löytää helposti tietoa alueella toimivista yhdistyksistä, järjestöistä ja muista yhteisöistä sekä niiden toiminnasta. Palvelun kautta voi hakeutua mukaan toimintaan.

Yhdistyksille palvelun tavoitteena on mahdollistaa yhdistysten, järjestöjen ja liittojen toiminnan, kehittämistoimien sekä tapahtumien ja vapaaehtoistehtävien esiintuominen. Lisäksi palvelu tarjoaa yhdistyksille mahdollisuuksia vaikutustiedon kokoamiseen esimerkiksi viranomaisraportointia varten.

Viranomaisille palvelun tavoitteena on tarjota selkeä kanava asiakkaiden ohjaamiseen yhdistysten palveluiden pariin sekä tietoa hyvinvointijohtamisen ja rahoittamiseen liittyvän päätöksenteon tueksi.

Palvelun käyttäjiä ovat myös kunnat, seurakunnat, rahoittajat, oppilaitokset sekä media.

Palvelun hyödyt

Miten yhdistykset hyötyvät Lappilaiset.fi -verkkopalvelusta?

Yhdistykset esittelevät palvelussa maksutta toimintaansa ja henkilöstöään sekä markkinoivat verkkopalvelussa erilaisia tapahtumia, avoimia työ- ja harjoittelupaikkoja, avoimia vapaaehtoistehtäviä, hankkeita sekä vuokrattavia toimitiloja. Lisäksi yhdistykset voivat tuottaa uutisia ja tiedotteita. Palvelun avulla kaupunkilaisten on helpompi löytää toiminnan pariin ja yhdistystenon helpompi löytää yhteistyökumppaneita.

Mitä hyötyä kansalaisille on Lappilaiset.fi -verkkopalvelusta?

Kansalainen saa palvelusta erilaista tietoa yhdistystoiminnasta ja löytää mahdollisuuden osallistua toimintaan joko löytämällä yhteystietoja tai osallistumalla sivustolla markkinoitaviin tapahtumiin tai vapaaehtoistehtävään. Lisäksi kansalainen voi kertoa oman yhdistystoimintaan liittyvän kokemuksen kirjoittamalla siitä tarinan.

Palveluun rekisteröityminen ja kirjautuminen

Millaiset toimijat voivat rekisteröityä palveluun?

Lappilaiset.fi on tarkoitettu yleishyödyllisen toiminnan esittelyyn. Toimijaksi voivat rekisteröityä hyvinvointia edistävät yhdistykset, liitot, järjestöt ja aktiiviset kansalaistoimijat. Myös kunnat ja seurakunnat voivat rekisteröityä toimijoiksi.

Kaupalliset yritykset voivat rekisteröityä Lappilaiset.fi palveluun vapaaehtoistoimintansa osalta.

Miten yhdistys pääsee käytännössä mukaan Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuteen?

Yhdistyksen tulee luoda verkkopalveluun oma profiili siihen alueelliseen palveluun, jonka alueella toimintaa pääsääntöisesti on. Valtakunnalliset yhdistykset, järjestöt ja liitot rekisteröityvät Toimeksi.fi -palveluun. Rekisteröitymis-/kirjautumislinkki sijaitsee jokaisen alueellisen verkkopalvelun etusivulla oikeassa ylälaidassa. Profiili luodaan rekisteröitymällä rekisteröitymislomakkeella, jolloin käyttäjä saa tunnuksen ja salasanan, joilla kirjaudutaan palveluun. Rekisteröitynyt käyttäjä on vastuussa omasta käyttäjätunnuksestaan ja palvelun sääntöjen noudattamisesta.

Mitä hyötyä rekisteröitymisestä ja kirjautumisesta on toimijalle?

Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus antaa toimijalle maksuttoman kanavan esilläoloon ja viestintään ja siten kohderyhmien tavoittamiseen. Palvelun kautta on myös mahdollista vastaanottaa ilmoittautumisia tapahtumiin ja vapaaehtoistehtäviin sekä kerätä palautetta ja tarinoita. Kun toimija on tuottanut kerran kirjautuneena käyttäjänä sisältöä eli esimerkiksi tapahtuman, toimintaa tai vapaaehtoistehtävän, voi hän kopioida vanhaa sisältöä uuden pohjaksi ja näin säästää sisällöntuottamisessa aikaa. Lisäksi toimijat saavat palvelusta tilastoja, joita voivat hyödyntää esimerkiksi rahoittajaa tai viranomaisraportointia varten.

Hukkasin palvelun käyttäjätunnukseni ja salasanani. Mitä teen?

Tarkista sähköpostistasi Toimeksi-palvelun lähettämä viesti rekisteröitymisestä. Viestissä on kerrottu käyttäjätunnuksesi. Jos et löydä viestiä, ota yhteyttä oman verkkopalvelusi ylläpitoon. Uuden salasanan voit pyytää Unohtuiko salasanasi -toiminnolla.

Palvelun sisällöntuotanto

Kuka tuottaa sisältöä verkkopalveluun?

Lappilaiset.fi -verkkopalvelukokonaisuuden sisältö tulee palveluun rekisteröityneiltä käyttäjiltä tai rekisteröimättömiltä käyttäjiltä lomakkeilla. Kansalainen tai esimerkiksi yhdistyksen yhteistyökumppani voi ilmoittaa kertaluonteisen tapahtuman, uutisen tai kertoa tarinan yhdistystoiminnasta. Lisäksi palveluiden ylläpitäjät tuottavat palveluun uutisia ja sisältösivuja. Sisältö voi olla tekstiä, kuvia, liitteitä sekä videoita.

Kuka vastaa Lappilaiset.fi -verkkopalvelun ilmoitusten sisällöistä ja sisältöjen oikeellisuudesta?

Kukin käyttäjä ja edelleen toimija  (=yhdistys tai muu yhteisö) on vastuussa tuottamastaan sisällöstä ja sisältöjen oikeellisuudesta. Alueellinen ylläpitäjä on vastuussa alueellisen rinnakkaispalvelun pysyvistä sisällöstä sekä tuottamastaan ajankohtaisesta materiaalista.

Minkälaista sisältöä Lappilaiset.fi -verkkopalvelussa ei julkaista?

Toimeksi.fi -palveluun ja sen alueellisiin verkkopalveluihin ei saa lisätä lain tai hyvän tavan vastaista materiaalia. Tällaista on muun muassa materiaali, joka sisältää rasistisia, ihmisarvoa loukkaavia tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiä. Verkkopalveluiden ylläpito pidättää itsellään oikeuden poistaa laiton ja hyvien tapojen vastainen aineisto palvelusta. Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuutta ei saa kuormittaa roskapostilla, ketjukirjeillä tai sähköpostin massalähetyksillä.

Tapahtumat, toiminta ja uutiset

Mikä ero on tapahtumalla ja toiminnalla?

Tapahtuma on kertaluonteinen kuten esimerkiksi koulutustilaisuus tai virkistyspäivä. Toiminta on jatkuvaa ja sellaista voi olla esimerkiksi vertaisryhmä, päiväkeskustoiminta, taidenäyttely tai neuvontapisteen toiminta. Ainoastaan kirjautunut käyttäjä voi julkaista jatkuvaa toimintaa. Tapahtuman voi julkaista kirjautunut käyttäjä ja ehdottaa julkaistavaksi kirjautumaton käyttäjä.

Miten tapahtuma, toiminta tai vapaaehtoistehtävä julkaistaan?

Kirjautuneen käyttäjän tuottama tapahtuma, toiminta tai vapaaehtoistehtävä julkaistaan välittömästi ilman ylläpidon erillistä hyväksymismenettelyä. Kirjautumattoman käyttäjän tuottama sisältö, kuten tapahtuma, julkaistaan ylläpidon hyväksymisen kautta.

Miten tapahtumaan ilmoittaudutaan?

Osallistuja ilmoittautuu tapahtumaan siten kuin tapahtuman ilmoittaja on sen määritellyt. Ilmoittautumistapoja voivat olla esimerkiksi sähköposti, puhelinsoitto tai tämän verkkopalvelun ilmoittautumislomake.

Vapaaehtoistehtävät

Mitkä tahot voivat julkaista vapaaehtoistehtäviä Lappilaiset.fi -verkkopalvelussa?

Vapaaehtoistehtäviä voivat ilmoittaa rekisteröityneet toimijat, kuten yhdistykset, säätiöt, kunnat ja seurakunnat ja yleishyödylliset yritykset.

Mitä vapaaehtoistehtävien julkaisussa on huomioitava?

Vapaaehtoistehtävien julkaisun edellytyksenä on, että ne edistävät ihmisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Vapaaehtoistehtävän julkaisussa on huomioitava lisäksi:

  • Vapaaehtoisen tulee saada nauttia toiminnasta
  • Vapaaehtoiselta ei edellytetä enempää kuin hän osaa, jaksaa ja haluaa
  • Vapaaehtoisten jaksamisesta pidetään huolta ja väsymykseen puututaan
  • Vapaaehtoista ei jätetä yksin haastavien tilanteiden kohdatessa
  • Vapaaehtoistehtävät eivät korvaa ammattilaisen työtä
  • Vapaaehtoistehtäviin annetaan tarvittava perehdytys
  • Rikostaustan selvittäminen lasten kanssa toimivilta vapaaehtoisilta

 

Kokemustarinat

Miten kirjoitetaan tarina Lappilaiset.fi -verkkopalveluun?

Kuka tahansa voi kirjoittaa tarinan omasta kansalais- tai vapaaehtoistoimintaan liittyvästä kokemuksestaan lomakkeella. Mikäli tarinan kirjoittaja on antanut sen viestinnälliseen hyödyntämiseen, ylläpito voi julkaista tarinan verkkopalvelussa.

Käyttäjien tietojen käyttö ja käyttäjien poistaminen

Mihin tarkoitukseen rekisteröityneiden tietoja käytetään?

Rekisteröityessään palveluun käyttäjä vahvistaa tutustuneensa käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä palvelun käytössä. Tutustu tietosuojaselosteisiin ja Toimeksi.fi ja alueellisten palveluiden yhteisiin käyttöehtoihin, joissa kerrotaan tietojen käyttötarkoituksesta.

Miten käyttäjän profiili poistetaan järjestelmästä?

Mikäli käyttäjä rikkoo palvelun käyttöehtoja, voi kunkin palvelun ylläpitäjä poistaa kirjautuneen käyttäjän tiedot joko määräajaksi tai kokonaan palvelusta. Myös yli kaksi vuotta käyttämättä olleet tunnukset voidaan poistaa palvelusta. Käyttäjä voi myös itse pyytää omien käyttäjätietojensa poistamista palvelusta.Muokattu viimeksi: 08.08.2019