Työllisyyshankkeet

Työllisyyshankkeissa tuetaan työnhakijoiden työllistymistä ja autetaan yhdistyksiä työllistämisessä. Myös yhdistykset voivat hakea sekä kansallisia työllisyyspoliittisia avustuksia että EU:n rahoituskanavien tarjoamia hankerahoituksia työllistämishankkeisiin.

 • Työ- ja elinkeinotoimistot – TE-palvelut (te-palvelut.fi). Ajankohtaista tietoa työllisyyspoliittisista avustuksista ja omalla paikkakunnallasi käynnissä olevista hankkeista löydät TE-palveluiden alueellisilta sivuilta.
 • Rakennerahastot (rakennerahastot.fi). Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopa aluekehitysrahasto (EAKR).
  Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta löytyy tietoa EU:n rakennerahoituksista , joiden avulla mm. parannetaan työllisyyden tasoa, työpaikkojen laatua ja työmarkkinoille pääsyä EU:n jäsenvaltioissa ja niiden alueilla.
 • Rakennerahastotietopalvelu (eura2014.fi). Sivuilla ovat listattuna vuosina 2014-2020 käynnissä olevat ESR- ja EAKR -rahoitteiset hankkeet.
Työllisyyshankkeita ja -toimijoita toimeksi.fi -palvelun toiminta-alueella

 • Työttömien Keskusjärjestö ry

  Toimiala: Työllisyyden edistäminen ja työttömien yhdistykset / Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Lappi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa, Valtakunnallinen, Varsinais-Suomi , Helsinki

   

   Lisäksi:

   Pohjois-Karjala:

   • KAIKU- hankkeessa  (pksotu.fi) kehitetään yhteistyössä järjestöjen ja Joensuun kaupungin kanssa toimintamalli heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden ohjautumiseen kuntouttavaan työtoimintaan järjestöihin. Hankkeessa lisätään myös turvapaikanhakijoiden valmiuksia osallistua suomalaiseen työelämään ja näin  nopeuttaa heidän työllistymistään.
   • KAJO-keskus  (pksotu.fi). Tukea työllistymiseen ja palveluja yhdistyksille.
   • Kumina -kokeilussa (pksotu.fi) järjestetään, mallinnetaan ja kehitetään Joensuun alueen yhdistyksissä toteutettavaa kuntouttavan työtoiminnan palvelua.

    

    


   Muokattu viimeksi: 15.01.2018