Vertaistoiminnan työvälineet
Välke ry:n materiaalipankki – vertaisohjaajien työvälineet. Sisältää materiaalia ryhmän ohjaamisen tueksi ja ohjeita sekä malleja palautteen keräämiseen.

Opas vertaistoiminnan kouluttamiseen
Yhteisöllisen vertaistoiminnan kouluttajan materiaalipankki (koulutusdiat, eväitä kouluttamiseen, vertaistoimijan vihko, ym.) tarjoaa materiaalia yhteisölliseen vertaistomintaan perehdyttämiseen.

Vertaistoiminta kannattaa -opas
Asumispalvelusäätiö Aspan opas sisältää paljon käytäntöön siirrettävää tietoa vertaistoiminnan käynnistämisestä ja toteuttamisesta sekä ammattilaisille että vapaaehtoistoimijoille. Kirjassa hahmotellaan myös ammattilaisten ja vapaaehtoisten yhteistyötä vertaistoiminnan kehittämisessä. Kirja soveltuu hyvin vertaistoiminnan oppikirjaksi.

Keinot käyttöön arjen areenoilla-käsikirja
Työkalupakki vertaisryhmien ohjaajille ja kehittämistoiminnasta vastaaville vapaaehtoisille tukihenkilöille ja ammatikseen tukityötä tekeville. Kirjan lomakeosioon on koottu projektissa kehitettyjä, erityisesti kurssi- ja ryhmätoiminnan toteuttamiseen ja arviointiin liittyviä lomakkeita.- Suomen Mielenterveysseura

Tavoitteellista vertaisryhmätoimintaa työttömille
Suomen Mielenterveysseuran Linkki-jakson ohjaajan käsikirja.

Toimivat vertaiset -opas
Omaishoitajat ja Läheiset liiton julkaisema Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan. Ohjeet sovellettavissa hyvin myös muihin yhdistyksiin.

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi
Oppaaseen on koottu tietoa tukihenkilötoiminnasta, sen seurannasta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Opas on suunniteltu tukihenkilötoiminnasta vastaavien työn avuksi ja ohjenuoraksi. Käsikirjasta voi myös olla apua järjestöille, jotka vasta suunnittelevat tai ovat käynnistämässä omaa tukihenkilötoimintaansa. Mukana myös lomakemalleja liittyen mm. tukihenkilöiden haastatteluun, tukihenkilösopimukseen tai tukisuhteen arviointiin. -Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry

Koulutan vertaisryhmän ohjaajia
Kansalaisareena ry:n Avita kaveria – hankkeessa tuotettu vapaaehtoisten vertaisohjaajien koulutusmalli, jota järjestöt voivat muokata omiin tarpeisiinsa.

Suomen pakolaisavun oppaita maahanmuuttajien vertaistoimintaan:

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön
Tietoa, ideoita ja menetelmiä tavoitteelliseen ja ammatilliseen maahanmuuttajien vertaistukeen selkokielellä

Veljiä vertaisia – työkaluja maahanmuuttajamiesten ryhmätoimintaan
Julkaisu antaa vinkkejä kaikille monikulttuurista työtä tekeville sekä maahanmuuttajamiehiä ja –poikia työssään kohtaaville

Ikätovereita ja ilonhetkiä – Näkökulmia ikääntyvien maahanmuuttajien ryhmätoimintaan
Julkaisussa jaetaan kokemuksia ja myös hyväksi havaittuja käytännön vinkkejä ikääntyvien ryhmätoiminnan järjestämiseen.


Muokattu viimeksi: 15.01.2018