Yhdistyksen kehittäminen

Tältä sivulta löydät monenlaisia työkaluja yhdistyksen kehittämiseen.

 • Työvälineitä vanhempainyhdistystoimintaan (vanhempainliiitto.fi)
  Sivulta löytyy Vanhempainliiton luomia käytännön työvälineitä vanhempainyhdistyksille, jotka monilta osin sovellettavissa myös muuhun järjestötoimintaan. Malleja ja pohjia mm.:
  – Vanhempainyhdistyksen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, tavoitesuunnitelma
  – Vuosikello, vuosikalenteri, vastuualuekortti
 • Järjestötyön työkirja kokoaa kehittämisideoita järjestötyön tueksi (ekarjala.fi)
  Kaipaatko neuvoja, miten esimerkiksi järjestösi vapaaehtoistyötä voisi kehittää? Tai haluatko pohtia tarkemmin uuden toimintakauden suunnitelmia? Etelä-Karjalan liiton sote-koordinaattori Minna Lignell ja Järjestö 2.0 -hankkeen järjestöagentin oppaassa koottuna vinkkejä ja ideoita työn tueksi.
 • Pelastakaa Lapset ry:n lapsikeskeisen palvelumuotoilun opas  (pelastakaalapset.fi)
  Materiaali tarjoaa käytännöllisiä välineitä erilaisten lasta koskettavien toimien ja palveluiden kehittämiseen hyvin monenlaisissa toimintaympäristöissä järjestö- ja kuntasektorilla sekä yrityspuolella. Kaikki materiaalissa esitellyt työkalut ja toimintatavat ovat testattu ja hyväksi havaittu yhdessä 3-17-vuotiaiden lasten kanssa.
 • Ideoita yhdistyksen kehittämiseen  (tukiliitto.fi)
  Kehitysvammaisten tukiliiton sivuille on koottu eri lähteistä toiminnan suunnittelun ja arvioinnin työkaluja.
 • Piiriorganisaation toiminnan laaduntaminen (pdf, kansalaisyhteiskunta.fi)
  Kansalaisfoorumin työkalu sovellettavaksi erityisesti esim. piirijärjestön toiminnan kehittämiseen.
 • Yhdistyksen toimintasuunnitelma -malli (yhdistystoimijat.fi)
  Yhdistyksen toimintasuunnitelman voi kirjoittaa monella tavalla. Yhdistystoimijat.fi-sivustolla yksi malli jäsentää selkeästi ja yksinkertaisesti yhdistyksen toiminnan rakenteita ja sisältöjä.
 • Elamysrata arvojana murreslogan – 100+1 niksiä järjestöjen viestin esille tuomiseksi yleisötapahtumissa-opas (pdf, globaalikasvatus.fi)
  Järjestöille on tarjolla useita tilaisuuksia esitellä toimintaansa maaseutumessuista Mahdollisuuksien toreihin. Opas tarjoaa hyviksi koettuja valmiita menetelmiä ja ideoita toiminnan esittelyyn. Esimerkkitilanteet kehityskasvatuksen piiristä, mutta menetelmät ja ideat sopivat erinomaisesti monenlaiseen toimintaan Suurin osa oppaan menetelmistä on poimittu suomalaisilta kansalaisjärjestöiltä.
 • Opas järjestöjen ja yritysten väliseen yhteistyöhön (kansalaisareena.fi)
  Kansalaisareena ry:n julkaisemassa oppaassa on yleisluontoisia ohjeita ja vinkkejä järjestöjen ja yritysten väliseen yhteistyöhön ja mm. sopimussuhteiden luomiseen.
 • Vaikuttavuuden askelmerkit – Työkaluja vaikuttavuuden osoittamiseen  (sitra.fi)
  Sitran julkaisu tarjoaa työkaluja vaikuttavuuden osoittamiseen ja yli 20 käytännönläheistä esimerkkiä Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämöstä.
  Tavoitteena on avata yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallintamista ja mittaamista sekä tehdä vaikuttavuudesta yrityksille ja järjestöille helpommin ymmärrettävä ja lähestyttävä asia.
 • Verkostot ja kumppanuus – Järjestöt työllisyyden edistäjinä -käsikirja (vates.fi)
  Vates-säätiön KeKo-hankkeessa tehty käsikirja on suunniteltu yhdessä työllisyysasiantuntijoiden kanssa eri puolilla maata. Käsikirjassa esitellään hyviä käytänteitä, joita alueet ja organisaatiot voivat hyödyntää omassa toiminnassaan.
 • Kylähyvinvointi -Mistä se koostuu ja kuinka sitä on edistetty? Toimintamalleja (pdf)
  Kylähyvinvointiraportissa hahmotellaan kylähyvinvoinnin teemoja ja sisältöjä. Raporttiin on koottu 70 toimintamallia eri puolita Suomea kylähyvinvoinnin edistämiseksi. Raportin on tarkoitus toimia esimerkkinä ja inspiraationa kyläkehittäjille, kylätoimijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille tahoille.
 • Kylähyvinvointi -Mistä se koostuu ja kuinka sitä on edistetty? Hankkeita ja toimijoita (pdf)
  Hankkeita ja toimijoita -kylähyvinvointiraportti täydentää ylläolevaa toimintamalleja tiiviisti kuvaavaa raporttia. Tähän laajempaan raporttiin on koottu noin 200 hanketta tai toimijaa kylähyvinvoinnin kentältä eripuolilta Suomea. Hankkeita ja toimijoita -raportin on tarkoitus kuvata kylähyvinvoinnin laajaa toimijajoukkoa sekä toteutettuja hankkeita, joista muut toimijat voivat ottaa mallia.

 

Sivun ylläpidosta vastaa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.


Muokattu viimeksi: 15.01.2018