Toiminnan ja tapahtuman järjestäminen

Tältä sivulta löydät koottuja oppaita ja työkaluja tapahtuman ja toiminnan järjestämiseen. Tämän hetken tapahtumia ja toimintaa koskevat suosituksen voit tarkistaa Aluehallintoviraston sivuilta.

 • Tapahtumajärjestäjän opas (pdf, epliitto.fi)
  Etelä-Pohjanmaan liiton opas, jossa tietoa erilaisista tapahtuman järjestämiseen liittyvistä kysymyksistä, joita tulee ottaa huomioon, kun lähtee rakentamaan tapahtumaa. Opas kattaa tapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja jälkimaininkeihin liittyviä asioita.
 • Tapahtumien markkinointiopas (hameenraitti.fi)
  Markkinointiopas perustuu Hämeen ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyöhön, joka käsittelee tapahtuman järjestämistä ja markkinointia. Opas on julkaistu osana opinnäytetyötä ja kaikki tiedot perustuvat alan ammatilaisten julkaisemiin lähteisiin. Oppaan on tehnyt Jaakko  Launonen.
 • Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen (kulttuuriakaikille.fi)
  Kulttuuria kaikille -palvelun ja Finland Festivals ry:n julkaisema käytännönläheinen tietopaketti. Opas auttaa huolehtimaan mm. siitä, että tieto festivaalin tarjonnasta ja palveluista olisi mahdollisimman helposti kaikkien saatavilla. Yhdenvertaisuusvaltuutetun suositus tapahtumanjärjestäjälle esteettömyyden parantamiseksi sekä Näkövammaisten erityistarpeet festivaaleilla -ohjeistus.
 • Vetovoimaa tapahtumaan, sekä muita ideoita yhdistyksesi vaikuttamistoimintaan (tukiliitto.fi)
  Tee yhdistysenne toimintaa näkyvämmäksi ja tavoita enemmän ihmisiä
 • Teemakeskustelujen järjestäminen ‐vinkkejä ja välineitä (tukiliitto.fi)
  Teemakeskustelujen ideana onkutsua yhteisiin keskustelutilaisuuksiin kehitysvammaisia ihmisiä, heidän läheisiään sekä alan työntekijöitä ja opiskelijoita hyödyntäen Oppivakahvila ‐keskustelumenetelmää ja työpajoja.
 • Opas nuorten tapahtumien järjestämisen tueksi (pdf, mll.fi)
  MLL:n Meidän juttu – nuoret tapahtuman järjestäjinä- opas nuorten tapahtuman tarjoaa selkeän menetelmän siitä, kuinka nuorten tapahtuma suunnitellaan ja järjestetään yhdessä nuorten kanssa. Hyviä huomioita myös muillekin tapahtumia suunnitteleville.
 • Elämysrata, arvojana, murreslogan – 100+1 kikkaa ja niksiä järjestöjen viestin esille tuomiseksi yleisötapahtumissa-opas (pdf, globaalikasvatus.fi)
  Järjestöille on tarjolla useita tilaisuuksia esitellä toimintaansa maaseutumessuista Mahdollisuuksien toreihin. Opas tarjoaa hyviksi koettuja valmiita (osallistavia ja elämyksellisiä) menetelmiä ja ideoita toiminnan esittelyyn. Tavoitteena on uusin menetelmin saada yhteys järjestön asian ja ihmisen välille. Suurin osa oppaan menetelmistä on poimittu suomalaisilta kansalaisjärjestöiltä. 
 • Tapahtuman turvallisuussuunnitelma-lomake (Word-tiedosto, martat.fi)
  Marttaliiton yhdistyksilleen luoma lomake, joka soveltuu hyvin myös muiden toimijoiden tapahtumien turvallisuussuunnittelun tueksi.
 • Projektina tapahtumien järjestäminen (pdf, theseus.fi)
  Lahden ammattikorkeakoulun  opinnäytetyö ”Projektina tapahtumien järjestäminen” perehtyy tapahtumajärjestämisen sekä projektityöskentelyn teoriatietoon.
 • Ihmiset koolle -opas (pdf, kvtl.fi)
  Oppaassa tapahtumien kohderyhmänä ovat perheet, mutta sitä voi soveltaa myös muiden kohderyhmien tapahtumien järjestämiseen.
 • RyhmäRenki palvelee ryhmiä ja ohjaajia (ryhmarenki.fi)
  Avainsanoja: osallistava ryhmätoiminta, toiminnalliset menetelmät, aivojumppa, viriketoiminta, päivätoiminta, ikäihmiset, aikuiset, ikäpolvitoiminta.
 • Ilmoitus yleisötilaisuudesta (poliisi.fi)
  Mitä tulee ottaa huomioon yleisötilaisuuden järjestämisessä. Sähköinen sekä tulostettava ”Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä” -lomake.

 

Muistilistoja ja työkaluja järjestämisen tueksi

Erilaisten tapahtumien, koulutusten, leirien, retkien ja lomien järjestäminen vaatii monenlaista valmistelua. Kaikissa niissä on paljon asioita jotka eivät ole sidoksissa kohderyhmään tai tapahtuman aiheeseen. Erilaisia tapahtuman järjestäjän muistilistoja tarjoavat esimerkiksi seuraavat tahot:

 

Sivun ylläpidosta vastaa Artteli-kumppanuusyhdistys ry / Lähellä.fi


Muokattu viimeksi: 15.01.2018