Vertaistoiminta

Vertaistoiminta-osion tarkoituksena on antaa työkaluja vertaistoimintaan.

Osion sisällöt löydät sivun vasemmanpuoleisesta palstasta.

Mitä vertaistoiminta on?

Vertaistoiminnalla tarkoitetaan samankaltaisessa tilanteessa elävien ja samankaltaisia asioita kokeneiden ihmisten keskinäistä tukea, apua ja kokemusten jakoa. Vertaistoiminta perustuu kokemukselliseen asiantuntijuuteen, ja sen arvoja ovat tasa-arvoisuus ja toisen ihmisen kunnioitus.

Vertaistoimintaa voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla, eri tahojen toimesta. Vertaistoimintaa voidaan esimerkiksi organisoida järjestön tai muun yhteisön, julkisen palvelujärjestelmän kautta tai se voi olla vapaamuotoista kansalaistoimintaa ilman erillistä taustayhteisöä. Vertaistoiminnan voi käynnistää kuka tahansa, mutta vertaistoiminnan käynnistämistä tai ohjaamista aikovan kannattaa liittyä vertaistoimintaa tukevaan yhteisöön. Näin saatavilla on esimerkiksi usein tiloja, ohjaajien koulutusta ja tukea. Myös jatkuvuus ja toiminnan luotettavuus vahvistuvat, kun toimintaa toteutetaan yhteisössä.

Vertaistuki voi toimia osana sosiaali- ja terveyspalveluketjuja, eikä ammattiapua ja vertaistukea voi pitää toistensa kilpailijoina. Vertaistoiminnalla on merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutus, mutta se ei ole terapiaa. Vertaistoiminnan kokemuksellinen asiantuntijuus ja tieto täydentää ammatillista asiantuntijuutta.

Katso myös toimeksi – tietopankin osiot:
Ryhmätoiminta – Lisätietoa vertaistoiminnasta sekä ryhmätoiminnan menetelmiä
Vertaisverkostot – tietoa järjestötoimijoiden vertaisverkostoista

Osion ylläpidosta vastaa Sakke-hanke / Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys.


Muokattu viimeksi: 15.01.2018