Vertaisryhmän perustaminen

Tältä sivulta löydät sisältöä

Vertaisryhmätoiminnan rahoittaminen

 • OK-opintokeskus tukee jäsenjärjestöjensä vertaisopintoryhmiä (ent. opintokerho) taloudellisesti ja pedagogisesti (ok-sivis.fi).
 • Lahjoitukset, esim syntymäpäivä muistamiset
 • Vanhojen tanssit: lipputulojen lahjoitus
 • Seurakunta: kolehti, tilat, lastenhoito
 • Hyväntekeväisyystapahtumat
 • Sponsorit
 • Pullonpalautus
 • Mukava-rahoitus

Osallistujien saaminen ryhmään – ryhmästä tiedottaminen

 • sähköpostia yhdistyksille
 • oppilaitosten sähköposteilla
 • tekstiviestit
 • lehti-ilmoitukset
 • perinteinen kirje
 • kilauttamalla kaverille eli soittamalla
 • tapahtumissa, joissa kerätään osallistujia
 • nimenhuudolla (nimenhuuto.com)
 • yhdistyksen/järjestön Facebook -ryhmässä tai -sivulla
 • Facebook -kutsulla
 • Twitterissä (fi.wikipedia.org)
 • Paikannuspalvelussa Four Square (fi.wikipedia.org)
 • Instagram-viestinnällä
 • Yhdistysten yhteisessä maksuttassa Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuudessa.

Sosiaalisen median toiminnoista voi kysyä lisää OK-opintokeskuksesta Minna Pesoselta (etunimi.sukunimi@ok-opintokeskus.fi).

Face to face vaiko virtuaalinen ryhmä?

Virtuaalinen vertaisryhmä ei eroa suuresti perinteisestä kasvokkain (face to face) tapahtuvasta vertaisryhmästä. Joitakin erityispiirteitä toki on ja ne ovat pääsääntöisesti riippuvaisia siitä mihin verkkopalveluun ryhmä perustetaan. Tässä on kuitenkin nostettu esille joitakin eroavaisuuksia face to face- ja virtuaalisen ryhmän välille.

Kasvokkain tapaava eli face to face -ryhmä

 • Mahdollisuus keskustella kasvokkain kahvikupposen ääressä samassa tilassa istuen
 • Erilaiset ryhmäytymistehtävät ja muut toiminnalliset tehtävät on suunniteltu kasvokkain tapaamisiin
 • Mahdollisuus liikkua ja tehdä käsitöitä yhdessä
 • Ryhmä sidottu kokoontumistilan välineistöön tai välineet on tuotava mukana
 • Osallistujien on tuotava mukanaan mahdolliset materiaalit mitä haluavat jakaa muille osallistujille, esim. keskustelussa esille nousevien käytössä olevien apuvälineiden esittely hankalaa
 • Keskustelu perustuu suusanalliseen ja ilmeiden sekä eleiden tuomaan viestintään.Myös viittominen on mahdollista.
 • Ilmeet ja eleet hyödynnettävissä
 • Käyttäjät esiintyvät omana persoonanaan jolloin heidän tunnistettavuuden todennäiköisyys kasvaa.
 • Vaatii kokoontumistilan ja markkinoinnin sekä usein myös taustayhteisön.
 • Kaikki perinteiset ja uudemmat keinot ovat käytettävissä.
 • Ryhmäläiset voivat olla yhteydessä toisiinsa jos ryhmässä jaetaan yhteystiedot.

Virtuaalinen ryhmä

 • Osallistujilla on erilaiset ympäristöt mistä tulevat, esim. osallistua voi omasta kotoa tai junasta
 • Ryhmäytymistehtäviä ja muita toiminnallisia tehtäviä on räätälöitävä, jotta ne toimivat virtuaalisessa ympäristössä. Poikkeuksena virtuaalimaailmat, joissa toiminnallisuus on helpommin hyödynnettävissä.
 • Liikunnalliset tehtävät ja esim. käsityöt on jokaisen osallistujan toteutettava yksin
 • Virtuaalimaailmassa kuten Second Life,on mahdollista vaihtaa helposti tilasta ja toiminnasta toiseen, esim. avaruuslennolta nuotiolle
 • Osallistujien on helppo jakaa teemaan liittyvää materiaalia, esim. kuvia, videoita, linkkejä samantien
 • Keskusteluun voi osallistua myös/ainoastaan kirjoittamalla, jolloin arempien tai kirjoittamalla mieluummin itseään ilmaisevien, on helpompi osallistua ryhmään.Viittominen on mahdollista vain harvoin.
 • Ilmeet ja eleet eivät ole käytössä, poikkeuksena SecondLife tyyppiset virtuaaliset toimintaympäristöt. Tilalla hymiöt ja muut vastaavat merkit ja ikonit.
 • Osassa verkkopalveluja käyttäjä voi osallistua nimimerkillä ja pysyä näin tunnistamattomana.
 • Voidaan perustaa nopeasti ilman markkinointia, jos ydinryhmä on jo olemassa. Ryhmä voi toimia ilman taustayhteisöä.
 • Mikäli valitaan verkkopalvelu, jossa halutut uudet ryhmäläiset jo ovat, on heidät mahdollista kutsua mukaan verkkopalvelun kutsu toiminnalla. Muuten samat keinot kuin muutenkin uusien ryhmäläisten löytämiseen.
 • Ryhmäläiset voivat olla luontevasti keskenään tekemisissä myös tapaamisten ulkopuolella.

Tutustu myös:

 

Sivun ylläpidosta vastaa Sakke-hanke / Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys.

 


Muokattu viimeksi: 15.01.2018