Ryhmän ohjaaminen

Ryhmän ohjaamisen tueksi

 • Kansalaisraati-käsikirja. Opas kansalaisraadin järjestäjälle (setlementti.fi.)
  Setlementtiliiton julkaisema käsikirja on ensimmäinen suomenkielinen opas, johon on koottu yhtä kattavasti kansalaisraadin järjestämisen käytännön ohjeet, vinkkejä ja esimerkkimateriaalia kansalaisraadin järjestämiseen.
 • Keinot käyttöön arjen areenoilla- opas (mielenterveysseura.fi)
  Suomen mielenterveysseuran hankkeessa koottu käsikirja on tiivis tietopaketti ja työkalupakki vertaisryhmien ohjaajille ja kehittämistoiminnasta vastaaville , vapaaehtoisille tukihenkilöille ja ammatikseen tukityötä tekeville. Käsikirja sisältää muun muassa käytännöllisen työkalupakin, joka esittelee mihin tahansa ohjattuun ryhmätyöskentelyn sovellettavia toiminnallisia menetelmiä. Kirjan lomakeosioon on koottu projektissa kehitettyjä, erityisesti kurssi- ja ryhmätoiminnan toteuttamiseen ja arviointiin liittyviä lomakkeita
 • MLL julkaisemia materiaaleja (mll.fi)
  Sivuilta löytyy materiaaleja eri ammattilaisille lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn. Materiaalit on suunnattu ammattilaisille, mutta ne ovat hyödyllisiä myös vapaaehtoisille.

 • Ohjaajan punainen lanka -työkalupakki (pdf, dropbox.com -palvelussa)
  Opinnäytetyönä toteutettu työkalupakki kirjoitettu erilaisissa ohjaustehtävissä toimivien tueksi ja inspiraatioksi.
 • Olen Voimakas! työkirja (www.kirkkopalvelut.fi/riippuvuustyon-kehittamisyksikko)
  Työkirjaan on koottu tiivistettyjä kuvauksia, kehitettyjä ryhmätoimintoja sekä muokattuja ja testattuja työvälineitä, joita toteutettiin voimavarakeskeisiä menetelmiä täyskentelyyn päihde- ja mielenterveyshaittoja kokevien nuorien kanssa toteuttavassa Kehittämiskeskus Tyynelän projektissa.
 • Ryhmäyttämisopas (pdf, ameo.fi)
  MUST-hankkeen opas on tehty erityisesti opettajalle ryhmäytymisen tueksi, mutta oppaasta löytyy runsaasti myös erilaisia muillekin toimijoille sopivia harjoituksia ja menetelmiä.

 

Sivun ylläpidosta vastaa Järjestöyhteistyö / Hämeen Setlementti ry.


Muokattu viimeksi: 15.01.2018