Menetelmiä ryhmätoimintaan

Tälle sivulle on koottu erilaisia menetelmiä ryhmätoimintaan:

Yleisiä menetelmiä ryhmätoimintaan

Menetelmiä lasten ja nuorten ryhmätoimintoihin

 • Tunne- ja kaveritaitokortit (mielenterveysseura.fi)
  Suomen mielenterveysseuran Alakouluikäisille suunnattujen tunne- ja kaveritaitokorttien avulla voidaan harjoitella tunteiden tunnistamista, nimeämistä ja ilmaisua sekä vuorovaikutustaitoja.
 • Tehtäväkortit (mll.fi)
  Palvelusta löydät tehtäväkortteja, joita voit hyödyntää laajalti opetuksessa ja nuorisotyössä. Tehtäväkorteissa on toiminnallinen harjoitus ja sitä taustoittava teoriaosuus.
 • Kulttuurin vuosikello (kulttuurinvuosikello.fi)
  Palveluun on koottu materiaaleja ja vinkkejä kasvattajille kulttuurisen kestävyyden saavuttamiseksi.
 • Leikkipankki (leikkipaiva.fi)
  Leikkipankista löydät leikkejä ja vinkkejä hauskaan yhdessäoloon lapsille, nuorille ja kaikenikäisille.
 • STOP-turvallisuuspeli haastaa nuoret pohtimaan arjen turvallisuutta ja kaveritaitoja (intermin.fi, arjenturvallisuus.fi)
  STOP-peli eli Sisäisen turvallisuuden opetuspeli on digitaalinen korttipeli, joka löytyy osoitteesta www.arjenturvallisuus.fi. Yläkoululaisille suunnatun STOP-pelin tavoitteena on lisätä oppilaiden tietämystä sisäisestä turvallisuudesta ja antaa valmiuksia toimia hankalissa turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa.
 • Harrastakotona.fi on lapsille ja nuorille suunnattu sivusto, josta löytyy ohjeita ja ideoita taiteen kokemiseen, kokeilemiseen ja harrastamiseen kotona, vapaa-ajalla tai osana opetusta
 • Mappa.fi – Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki (mappa.fi)
  Mappa.fi-materiaalipankista löydät yli tuhat materiaalia ulkona oppimiseen, ympäristökasvatukseen ja kestävän elämäntavan opettamiseen eri ikäryhmille ja useisiin eri käyttötarkoituksiin. Sivustoa ylläpitää Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
 • Opas valmentajille ja ohjaajille erityistä tukea tarvitsevien kohtaamiseen harrastustoiminnassa (liikejatkuu.fi)
  Kuntoutussäätiön Liike jatkuu – tieto tukee -hankkeen opas tarjoaa harrastustoiminnan valmentajille ja ohjaajille tietoa sekä käytännön työvälineitä erityistä tukea tarvitsevien lasten huomioimiseen ohjaustyössä. Oppaassa keskitytään autismin kirjon, ADHD:n tai oppimisen haasteiden kanssa tasapainoilevien lasten ja nuorten osallisuuden tukemiseen.
 • Lapsilta opittua –  työvälineitä lapsikeskeiseen toimintaan (pelastakaalapset.fi/lapsilta-opittua/)
  Pelastakaa Lapset ry:n Lapsilta opittua -verkkosivusto antaa äänen lapsille ja tarjoaa aikuisille ja ammattilaisille käytännöllisiä vinkkejä ja työkaluja lasten osallisuuden vahvistamiseen ja lapsikeskeiseen toimintaan.

Menetelmiä ikäihmisten kanssa työskentelyyn ja ryhmätoimintaan

 • Seniori hyvinvointireenit – hyvää mieltä ja oloa ryhmästä – opas ohjaajille (pdf, mielenterveysseura.fi)
  Seniori Hyvinvointitreenien ohjaajan opas on tarkoitettu ikäihmisten mielen hyvinvointia ja virkistystä tukevaan ryhmätoimintaan.
  Seniori Hyvinvointitreeni -mallia on kehitetty Suomen Mielenterveysseura Mirakle hankkeessa (2012–2016) yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa.
 • Vahvike – aineistoa ryhmätoiminnan ohjaamiseen ja vahvistamiseen (vahvike.fi)
  Vanhustyön keskusliiton Vahvike.fi aineistopankki on luotu ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten viriketoimintaa varten. Aineistoa ja menetelmiä voivat käyttää erilaisten ryhmien ja kerhojen ohjaajat sekä yksittäiset ihmiset. Vahvike sopii myös ikäpolvien yhteisen toiminnan suunnitteluun sekä opetuskäyttöön.
 • Avain osallisuuteen. Menetelmiä ryhmätoimintoihin, osa_1 (pdf, valli.fi)
  Vallin Avain osallisuuteen – menetelmiä ikääntyneiden ryhmätoimintoihin julkaisussa kuvataan monipuolisesti, miten netin kanssa voi pitää hauskaa yhdessä.
 • MUISTOISTA MUSIIKIKSI – osallistava ryhmätyömenetelmä muistisairaille ihmisille (issuu.com -palvelussa)
  Oulun Seudun Muistiyhdistyksen julkaisema opas.
 • Myönteisen muistelun kortit (mielenterveysseura.fi)
  Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista, omista vahvuuksista sekä sykähdyttävistä hetkistä. Kortit jukaistu Suomen Mielenterveysseuran sivuilla.
 • Ryhmärenki (ryhmarenki.fi)
  Palvelussa on tarjolla ikäihmisten ryhmäohjaajille ja ryhmille monipuolista aineistoa, kuten kysymys-, tieto- ja kuvakortteja, pelejä, visoja ja muistoja herättäviä valokuvia.
 • Tietoa ja tehtäviä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen (ikaopisto.fi)
  Ikäinstituutin Ikäopisto on mielen hyvinvoinnin taitopankki, josta voi löytää eväitä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Jokainen teema sisältää luettavaa, kuunneltavaa ja kokeiltavaa. Tehtäviä voi tehdä yksin, yhdessä ja myös erilaisissa keskusteluryhmissä.
 • Ikäinstituutin Vinkkejä taloyhtiön Kotikulmilla-toimintaan -opas on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa järjestää yhteistä toimintaa taloyhtiön iäkkäille ja muille asukkaille. Opas sopii myös muistilistaksi jo käynnissä olevaan Kotikulmilla-toimintaan.

 

Sivun ylläpidosta vastaa Järjestöyhteistyö / Hämeen Setlementti ry.


Muokattu viimeksi: 15.01.2018