Arvioinnin työkaluja ja menetelmiä

Arviointi on osa oman toiminnan kehittämistä ja suunnittelua. Arvioinnilla tuotetaan tietoa omasta toiminnasta, sen tuloksista sekä toimintaan liittyvistä kehittämistarpeista. Arvioinnin kautta löydetään myös omien toimintojen vahvuudet sekä parantamiskohteet.

Mitään ei voida parantaa, jos aluksi ei arvioida lähtötasoa. Oman toiminnan arviointi ei ole käytännön työstä erillään oleva toimenpide, vaan se on kiinteä osa toiminnan suunnittelua ja jatkuvaa parantamista. Arvioinnissa esiin tulleet kehittämiskohteet johtavat kehittämistoimenpiteisiin.

Erilaiset arvioinnin työkalut ja menetelmät soveltuvat sekä organisaation että projektin arviointiin.

Eri arviointimenetelmiä:

  • itsearviointi
  • vertaisarviointi
  • osallistavat arviointimenetelmät
  • verkostoarviointi
  • sosiaalinen tilinpito
  • projektiarviointi

Arvioinnin käytännön työkaluja:

  • lomakkeet
  • kyselypohjat

Vasemman palstan navigaatiosta löydät erilaisia arviointimenetelmiä hyödynnettäväksi.

Sivun ylläpidosta vastaa Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.

 

 

 


Muokattu viimeksi: 15.01.2018