Mediayhteistyö

 Median kanssa on hyvä tehdä yhteistyötä järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan esiin saamiseksi. Tähän voi tuoda oman alueen toimivia käytäntöjä mediayhteistyöstä

 Yhteistyö alueellisen sanomalehden kanssa

Oulun alueella järjestöt tekevät yhteistyötä sanomalehti Kalevan kanssa toimittamalla yhdessä yhteisöliitettä, joka ilmestyy kerran viikossa. Yhteisöliitteen sisällön tuottavat eri alojen järjestöt. Palstatilan, painatuksen ja jakelun tarjoaa Kaleva. Yhteistyö onnistuu siten, että Kaleva on määritellyt valmiiksi tietyt juttutyypit, joihin järjestöjen sisällöt sovitetaan. Kukin järjestö toimittaa tekstinsä valmiiseen mittaan ja hankkii tekstin lisäksi tarvittavat kuvat.


Muokattu viimeksi: 15.01.2018