Vaikuttamisen työkaluja

On monia keinoja vaikuttaa. Vaikuttamistyötä voi tehdä yksin, mutta tavoitteiden ajaminen on usein helpompaa, kun saa taustatukea. Siksi verkostot ovat tärkeitä vaikuttamistyössä. Yhteistyöverkostojen kautta voi myös saada tietoa, jota muuten olisi vaikea löytää.

Seuraavassa kerrotaan, miten tärkeitä asioita voi viedä eteenpäin.

Mieti ensin asiasi

Mihin asiaan haluat vaikuttaa ja miksi? Kannattaa keksiä mahdollisimman tarkka tavoite. Jos haluat edistää vaikkapa vapaaehtoistyötä, keksi joku konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen asia, joka sitä edistäisi. Ei siis ”vapaaehtoistyö on hyvä juttu”, vaan ”vapaaehtoistyön organisointi helpottuisi, jos tuloverolakiin kirjattaisiin, että vapaaehtoiselle saa tarjota aterian”. Tämän ajatusleikin tuloksesta riippuu, mitä teet seuraavaksi.

Kenen hommia se on?

Kannattaa ottaa selvää minkä organisaation toimialaan asia kuuluu. Monesti puistonpenkkiasioissakin huudetaan apuun kansanedustajia, mutta kaikki asiat eivät kuulu kansanedustajille. Jos olet sitä mieltä, että tarvitaan kokonaan uusi pykälä tai uusi laki, eduskunta on oikea osoite. Jos taas kysymys on siitä, miten lakia tulkitaan käytännössä, oikea kohde voivat olla viranomaiset. Jos haluat vaikuttaa johonkin paikalliseen asiaan, et saa koko valtakunnan asioita hoitavia kiinnostumaan siitä. Silloin oikea osoite voivat olla kunnallispoliitikot, kunnan virkamiehet tai vaikka kyläyhdistys.

Kun organisaatio on selvillä, voit seuraavaksi ottaa selvää, kenen toimenkuvaan asiasi kuuluu, ja kenellä on siihen vaikutusvaltaa. Monesti on hyvä edetä hierarkiatikkaita ylöspäin: jos rivivirkamies ei osaa vastata, ota yhteyttä hänen yläpuolellaan olevaan ihmiseen, esimerkiksi osastonjohtajaan. Jos yksittäinen poliitikko ei tiedä, mitä asialle tekisi, voit etsiä käsiisi sopivan eduskuntaryhmän puheenjohtajan tai puolueen puheenjohtajan.

Lainsäädäntöön vaikuttaminen

Lainsäädäntöä ei kannata pelätä. Pykälät ovat ihmisten kirjoittamaa tekstiä, yhteisiä pelisääntöjä sille, miten tässä yhteiskunnassa eletään. Voit ottaa vaikka googlaamalla selvää, minkä nimisessä laissa asiastasi puhutaan. Itse lakitekstit löytyvät Finlexistä (finlex.fi).

Lakeja voi kuitenkin tulkita monella tapaa. Tulkintaohjeiden löytäminen onkin jo lähes salapoliisityötä. Kunkin lakipykälän perustelut löytyvät alkuperäisestä säädöstekstistä, joka on yleensä Hallituksen esitys (HE). Ensin sinun kannattaa siis selvittää, milloin kyseinen pykälä on kirjoitettu, ja etsiä siltä vuodelta hallituksen esitys asiasta. Myös hallituksen esityksiä löytyy Finlexistä (finlex.fi). Oikein vanhoja tekstejä voit kysyä eduskunnan kirjastosta.

Aina ei tarvitse kuitenkaan leikkiä salapoliisia; viranomaisethan saavat palkkaa siitä, että tulkitsevat lakia. Ota selvää, kenen viranomaisen toimialaan epäselvä pykäläsi kuuluu. Yleensä ei kannata lähestyä rivityöntekijää, vaan riittävän korkealla pallilla istuvaa ihmistä, jonka tulkintaan voit luottaa. Rivityöntekijöiltä voit saada epäselvissä tapauksissa jokaiselta eri vastauksen.

Tee läksyt

Sinut otetaan vakavasti, kun huomataan, että olet oikeasti selvittänyt asiaa. Pelkkä mielipiteiden esittäminen ei aina riitä. Poliitikot ja virkamiehet ovat kiireisiä ja elävät valtavan informaatiotulvan keskellä, joten he arvostavat sitä, ettei heidän tarvitse itse ryhtyä kaivelemaan yksityiskohtia. Kaiva sinä esiin detaljit, vedä ne yhteen ja muodosta selkeä, käsiteltävissä oleva ehdotus siitä, miten asiassa edetään.

Ei taistellen vaan yhteistyössä

Vaikka joku saattaa olla kanssasi paljonkin eri mieltä, kannattaa lähteä oletuksesta, että poliitikot ja virkamiehet eivät ole vastustajia, vaan yhteistyökumppaneita. Voit toki lähteä liikkeelle siitä, että etsit jo valmiiksi asiallesi myötämielisiä poliitikkoja ja virkamiehiä, jolloin asian edistäminen voi olla helpompaa.

Poliitikkojen mielipiteistä voi ottaa selvää joko suoraan kysymällä tai tutkimalla heidän kannanottojaan. Virkamiesten mielipideilmaston selvittäminen onkin jo hieman vaikeampaa. Se voi kuitenkin onnistua esimerkiksi etsimällä virkamiehen tekemiä seminaariesityksiä. Usein virkamiehen rooli on ottaa huomioon mahdollisimman monenlaiset mielipiteet samasta asiasta ja tehdä niiden pohjalta kompromissi. Jos laki sanoo asiasta jotakin, virkamies ei voi kävellä sen yli, mutta jonkin verran hän voi vaikuttaa siihen, miten lakia tulkitaan ja sovelletaan käytäntöön.

Kansalaisraati-käsikirja. Opas kansalaisraadin järjestäjälle (www.setlementti.fi)
Setlementtiliiton julkaisema käsikirja on ensimmäinen suomenkielinen opas, johon on koottu yhtä kattavasti kansalaisraadin järjestämisen käytännön ohjeet, vinkkejä ja esimerkkimateriaalia kansalaisraadin järjestämiseen.

 

Sivun ylläpidosta vastaavat Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistykset.


Muokattu viimeksi: 15.01.2018