Verkostotyön välineitä

Verkostojen hallinnoimisen ja johtamisen tueksi on olemassa erilaista materiaalia, jota sinun kannattaa hyödyntää.

 • Vertaiskehittämisen malli (valli.fi)
  Mielellään-kehittämishankkeessa luotu vertaiskehittämisen malli on yksi kuvaus siitä, millaisia asioita ja vaiheita vertaiskehittämisessä on hyvä huomioida. Sivuilta löytyy myös yhteistyön prosessin arviointiin luotu arviointilomake.
 • Yhteistoiminnallisia menetelmiä eri toimijoiden yhteistyöhön (kansalaistoiminta.fi)
  Kansalaisfoorumin sivustolle koottuja yhteistoiminnallisia menetelmiä käytännön ohjeineen. Mm. Kartta-menetelmä, seisontavuoro, sana sanalta-mentelmä, lumipalloefekti, aivoriihi ja porinakahvila.
 • Yhdistysten yhteistyön ja verkostoitumisen toimintamalleja (kotisivukone.com)
  Osuma -projektin kokoama toimintamallikuvaus projektin aikana yhdistysten yhteistyöhön ja verkostoitumiseen kehitetyistä ja muodostuneista käytännöistä, työskentelytavoista ja toiminnoista. Toimintamallia voidaan käyttää kokonaisuudessaan tai poimia siitä eri osia ideoiksi ja vinkeiksi erilaisten järjestöjen omaan ja yhteiseen toimintaan.

Innokylän välineitä verkostoitumiseen

 • Innokylä (innokyla.fi)
  on hyvinvointi- ja terveysalojen avoin innovaatioyhteisö, joka tarjoaa tietoa ja työkaluja kehitystyöhön sekä kehitettyjen käytäntöjen levittämiseen ja soveltamiseen. Innokylässä toimijat voivat löytää toisensa ja kehittää yhdessä.

Tietoteknistä apua verkostojen hallintaan

 • www.doodle.com – voit sopia palaveriaikoja yhteistyökumppaneiden kanssa, vähentää sähköpostitulvaa (maksuton)
 • www.google.com – voit hyödyntää mm. sähköpostia, kalenteria, sähköisiä lomakkeita ja dokumentteja (yksityiskäyttö maksutonta, yrityskäyttö maksullista)
 • muistio.tieke.fi – voit laatia yhteisiä dokumentteja kaikkien niiden kanssa, joille jaat dokumentin linkin (maksuton)
 • www.yammer.com – voit kutsua ihmisiä suljettuihin ryhmiin, jossa voitte keskustella sekä yhdessä että yksityisesti, jakaa ja työstää dokumentteja yms. (maksuton)

Tutustu myös:

 

Sivun ylläpidosta vastaavat Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistykset.


Muokattu viimeksi: 15.01.2018