Projektien arviointi

Tältä sivulta löydät oppaita ja työkaluja projektien arviointiin.

 • Työkirjapohjia projektin itsearviointiin (pdf, www.mielenavain.fi)
  Mielen avain-hankkeelle laadittuja pohjia hankkeen monimuotoiseen itsearviointiin, jotka soveltuvat hyvin myös muiden projektien itsearviointiin.
 • Onnistumiskartoitus (xls, www.soste.fi)
  Onnistumiskartoitus on menetelmä, jolla luodaan katsaus tehtyyn projekti- ja arviointityöhön. Onnistumiskartoitus tukee päätöksentekoa nostamalla tehdystä työstä esille niitä asioita, jotka koettiin joko tärkeiksi, vaikeiksi, työtä edistäviksi tai haittaaviksi. Tavoitteena on oppia projektissa tehdystä työstä ja huolehtia siitä, että saatua oppia hyödynnetään myös jatkossa. Työvälineen sisältöjä voi muokata ja soveltaa omiin tarkoituksiin sopivaksi.
 • Näkökulmia ja ohjeita hankkeiden itsearviointiin (pdf, www.sosiaalitaito.fi)
  Sosiaalitaidon ohjeistus kehittämishankkeissa tehtäville itsearvioinnille. Itsearviointimateriaali on tarkoitettu kehittämishankkeiden työntekijöille välineeksi, jonka avulla voidaan varmistaa hankkeen eteneminen sille asetettujen tavoitteiden suuntaisesti.
 • Prosessiarviointi kehittämisprojektissa – Opas käytäntöihin (pdf, www.julkari.fi)
  Oppaassa esitellään miten prosessiarviointia voidaan hyödyntää kehittämisprojektin toteuttamisessa. Prosessiarviointi tarjoaa välineitä ja ajattelutavan kehittämisprosessien seuraamiseen, ymmärtämiseen, ohjaamiseen ja dokumentoimiseen.
 • Itsearviointi-opas (pdf, stea.fi)
  STEAn opas yhdistyksille ja järjestöille itsearvioinnista.
 • Arvioiva ajattelu projektitoiminnassa-opas (pdf, kampanjat.ray.fi)
  Oppaan tavoitteena on innostaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen projektitoimijoita arvioivaan ajatteluun.

 

Sivun ylläpidosta vastaa Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.


Muokattu viimeksi: 15.01.2018