Viranomaisyhteistyö

Yhdistysten ja järjestöjen yhteistyö viranomaisten kanssa voi olla esim.

  • toisen palveluista tiedottamista,
  • asiakasohjausta palvelusta toiseen,
  • yhteisiä toimintoja, kuten ryhmiä, koulutuksia ja tapahtumia,
  • yhteisiä toimintamalleja liittyen mm. tiedolla johtamiseen, palvelujen tuottamiseen sekä toiminnan kehittämiseen sekä
  • järjestö- ja kokemusnäkökulman huomioon ottamista mm. suunnittelussa, päätöksenteossa ja arvioinnissa.

Tietoa järjestöjen ja kuntien yhteistyöstä löytää muun muassa Suomen sosiaali- ja terveys ry:n sivuilta. Järjestöjen roolista maakunta- ja sote-uudistuksessa kertoo alueuudistus.fi.

 

Sivun ylläpidosta vastaavat Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistykset.


Muokattu viimeksi: 15.01.2018