Kokemustoiminta

Kokemustoimijat ovat kokemuksestaan kertomiseen liittyvän koulutuksen saaneita pitkäaikaissairaita, vammaisia, läheisiä tai muussa vaikeassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä, joka tuottavat kokemukseen perustuvaa tietoa, koulutusta ja kehittämistä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja järjestöjen käyttöön.

Suomessa toimii valtakunnallinen kokemustoimintaverkosto, jota koordinoi Reumaliitto. Tämän lisäksi ympäri Suomen toimii useita alueellisia ohjausryhmiä, joiden jäsenet ovat mm. järjestöjä, kuntia ja oppilaitoksia. (kokemuskoulutus.fi)

Tutustu myös:

 

Sivun ylläpidosta vastaavat Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistykset.


Muokattu viimeksi: 15.01.2018