Vaikuttaminen verkostoissa ja neuvostoissa

 

Kuntalain 5. luvussa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista säädetään, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Lain mukaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia voidaan edistää muun muassa:

1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;

2) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;

3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;

4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun;

5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;

6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

 

Lisää tietoa aiheesta löytää mm. Kansalaisyhteiskunta.fi tietopalvelusta

 

Useat kunnat kutsuvat alueellaan toimivat järjestöt säännöllisesti koolle. Kunnan koosta riippuen eri alojen järjestöt voidaan kutsua koolle joko samanaikaisesti tai erikseen. Oman kuntasi käytännöistä voit tiedustella kunnan asiakaspalvelupisteestä.

Osassa maakunnista toimii järjestöneuvottelukuntia, joiden kautta järjestöt voivat vaikuttaa maakuntatason asioihin. Oman maakuntasi tilanteen voit tarkistaa maakunnan nettisivuilta.

 

Sivun ylläpidosta vastaavat Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistykset.


Muokattu viimeksi: 15.01.2018