Yhdistyksen rahoitus ja varainhankinta

Yhdistystoiminnassa tarvitaan monenlaisia resursseja: rahaa, tiloja, ihmisten aikaa ja välineitä. Tässä osiossa kerrotaan resurssien hankkimisesta ja vaihtamisesta.

Oman toiminnan tuotot

Julkinen rahoitus ja muut julkiset resurssit

Yksityinen rahoitus ja muut yksityiset resurssit

Yleistä rahoituksesta

Työllistäminen

Vinkkejä ja tukea varainhankintaan


Koronan aiheuttaman poikkeustilan aikana julkaistu juttu Yhdistystorilla

Mistä rahoitusta yhdistykselle korona-aikana?

Lisää kannatusjäseniä

Onko yhdistyksenne kannatusjäsenmaksu merkittävän suuruinen? Jos yhdistyksenne säännöt sallivat kannatusjäsenyyden, käynnistäkää kampanja uusien kannatusjäsenten hankkimiseksi. Usein kannatusjäsenmaksut ovat huomattavasti varsinaisia jäsenmaksuja suurempia, sillä kannatusjäsenyys on tarkoitettu nimenomaisesti kanavaksi tukea tärkeäksi koettua toimintaa. Yhdistyksen jäsenhankintaan ei tarvita rahankeräyslupaa, joten kampanjan voi käynnistää nopeasti.

Nopea pienkeräys

Pyytäisittekö lahjoituksia yleisöltä? Tämä on rahankeräyslain alaista toimintaa, joten lupa tarvitaan aina. Uusi rahankeräyslaki kuitenkin mahdollistaa uudenlaiset pienkeräykset. Maksimikeräyssumma on 10 000 euroa ja kerätä voi tietyin edellytyksin myös muuhun, kuin yleishyödylliseen toimintaan. Pienkeräyksen voi käynnistää nopeasti ilmoituksella poliisille.

Jäsenet lahjoittajina

Ovatko jäsenenne tietoisia yhdistyksen taloudellisesti tilanteesta? Haluaisivatko he auttaa lahjoittamalla? Luvanvaraisen rahankeräyksen yksi määritelmä on yleisöön vetoaminen, joka tarkoittaa ennalta rajoittamatonta, määrittelemätöntä joukkoa henkilöitä. Yhdistyksen jäsenet ovat rajattu ja tiedetty joukko, joten voidaan katsoa, että omilta jäseniltä lahjoitusten pyytäminen on mahdollista ilman rahankeräyslupaa. Tämä ei saa kuitenkaan missään tapauksessa sekoittua jäsenhankintaan. Lisäksi on ehdottomasti varmistuttava siitä, että pyyntö kohdistuu vain jäseniin eikä sitä julkaista laajemmalle yleisölle. Tähän esim. jäsenkirje on hyvä vaihtoehto.

Joukkorahoitus

Olisiko toiminnassanne jokin sellainen osio, jonka puitteissa voisitte rakentaa (vastikkeellisen) joukkorahoituskampanjan? Esim. https://mesenaatti.me/

Sponsorit

Voisiko koronatilanteen seurauksena löytyä jotain uusia yhteistyön paikkoja esim. paikallisten yrittäjien kanssa, joiden asiakasvirta on hiipunut? Mikä yhteinen tavoite teillä voisi olla?

Apurahat, hankerahoitukset, tuet

Erilaisia apurahoja, hankerahoituksia ja tukia on haettavissa pitkin vuotta.


Sivun sisällöstä vastavat Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.


Muokattu viimeksi: 15.01.2018