Itsearviointi

Itsearviointi kannattaa toteuttaa yhdessä henkilöstön kanssa keskustellen, jolloin se on myös yksi tapa osallistaa henkilöstö toiminnan suunnitteluun. Myös hallituksen voi halutessaan osallistaa itsearvointiin eri tavoin. Alta löydät erilaisia itsearviointimenetelmiä.

 • Opas oman toiminnan arviointiin järjestöille (pdf, kuntoutussaatio.fi)
  Kuntoutussäätiön ARTSI-projektin oppaassa esitellään työkaluja sosiaali- ja terveysalan järjestöjen itsearviointiin.
 • ARTSI Toiminnankuvauslomake (Word-tiedosto, kuntoutussaatio.fi)
  Kuntoutussäätiön ARTSI-projektin erityisesti pienille yhdistyksille kehittämä lomake soveltuu parhaiten sellaisille toimijoille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta itsearvioinnista. Yksinkertainen toiminnankuvauslomake auttaa jäsentämään toimintaa, sen tavoitteita, keinoja sekä tavoiteltuja tuloksia.
 • ARTSI Itsearviointilomake (Word-tiedosto, kuntoutussaatio.fi)
  Kuntoutussäätiön ARTSI-projektin kehittämä itsearviointilomake soveltuu parhaiten sellaisille toimijoille, jotka jäsentävät toimintaansa hyvin, ja joille tavoite-keino-tulos -ajattelu on tuttua. Hieman kehittyneempi itsearvioinnin väline.
 • Itsearviointi-opas (pdf, stea.fi)
  STEAn itsearviointiopas tarjoaa järjestöille uusia työkaluja toiminnan kehittämiseen itsearvioinnin avulla.
 • Työyhteisön oppimisen ja kehittymisen edellytysten itsearviointi (soste.fi)
  SOSTEn laatima itsearviointilomake on laadittu organisaatioille, jotka haluavat tarkastella, missä määrin omassa työyhteisössä on omaksuttu oppivan ja kehittyvän työyhteisön ominaisuuksia ja mitä asioita tulisi kehittää.
 • Paikallisyhdistyksen itsearviointi/ itsearviointi-lomake (soste.fi)
  Paikallisen yhdistystoiminnan arviointia tarvitaan perustehtävän kirkastamiseksi ts. tehdäänkö oikeita asioita oikeaan aikaan. Arviointi auttaa nostamaan esiin yhdistyksen vahvuudet, se kannustaa uuden oppimiseen ja innostaa toimijoita kehittämään ja parantamaan yhdistystoimintaa.
 • Oman työyhteisön tai tiimin kehittämiskulttuuriin vahvistaminen (soste.fi)
  SOSTEn kehittämä menetelmä sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita vahvistamaan oman työyhteisönsä tai tiiminsä kehittämiskulttuuria.
 • Itsearviointityökaluja (setlementti.fi)
  Suomen Setlementtiliiton Mamuset-projektin koosteesta löytyy BSC-malli itsearvioinnille, SWOT-analyysipohja, projektin tavoitteiden ja kehittämisideoiden arviointilomake sekä pohja parantamisalueiden, kehittämisideoiden, priorisointien ja toimeenpanojen täyttämiseen.
 • Käytäntöjen kehittämisprosessin itsearviointi (innokyla.fi)
  SOSTEn kehittämä ja Innokylästä löytyvä Arviointityökalu sopii erityisesti projektityöhön, jossa suunnitellaan, kehitetään ja pilotoidaan uusia käytäntöjä ja tuoteideoita. Arvioinnin voi suorittaa prosessinomaisesti vaiheittain, jolloin sen hyöty käytännön kehittämistyössä on suurin.
 • Koulutuksen itsearviointityökalu (ok-sivis.fi)
  Opintokeskus Siviksen Järjestöarvioinnin ilmansuuntia – oppaan työkalu koulutuksen itsearviointiin järjestöissä. Se sopii niin pienelle yhdistykselle kuin liitollekin suhteuttamalla vastaukset oman toiminnan laajuuteen ja omiin resursseihin.
 • Työkirjapohjia projektin itsearviointiin (kotisivukone.com)
  Mielen avain-hankkeelle laadittuja pohjia hankkeen monimuotoiseen itsearviointiin, jotka soveltuvat hyvin myös muiden projektien itsearviointiin.

 

Sivun ylläpidosta vastaa Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.


Muokattu viimeksi: 15.01.2018