Vertaisarviointi

Vertaisarviointi on ulkoisen arvioinnin muoto, joka tukee laadun varmistamista ja kehittämistä arvioinnin kohteena olevassa organisaatiossa. Tärkeä näkökulma vertaisarvioinnissa on järjestelmällisesti toteutettu toinen toisiltaan oppiminen ja verkostoituminen muiden vastaavien organisaatioiden kanssa. Vertaisarviointiryhmä koostuu henkilöistä, jotka toimivat vastaavien tehtävien parissa vastaavassa organisaatiossa ja joilla on erilaista toisiaan täydentävää asiantuntemusta. Vertaisarvioinnin avulla saadaan esiin vahvuuksia, parantamisalueita ja hyviä käytäntöjä.

 • Kehittävä vertaiskäynti (SlidePlayer)
  Stakesin kattava esitys laadunhallinnan työvälineestä.
 • Kehittävä vertaiskäynti-julkaisu (pdf, julkari.fi)
  Stakesin julkaisema opas (2004), jonka avulla erityyppiset sosiaali- ja terveysalan työyksiköt voivat itsenäisesti kokeilla ja ottaa käyttöön yksinkertaisen ja helppokäyttöisen Kehittävä vertaiskäynti -toimintamalli.
 • Järjestövisiitti – järjestöjen välisen jakamisen ja keskinäisen arvioinnin menetelmä (innokyla.fi)
  Menetelmä perustuu osittain vertaiskäynnin malliin, mutta se on luonteeltaan epämuodollisempi ja kevyempi. Ideana on, että yhdistys tai järjestö arvioi ensin itseään ja peilaa omaa arvioitaan keskustelussa toisen järjestön kanssa. Järjestövisiitille valmistautumisen tueksi myös ladattavia ja tulostettavia työkaluja , mm. visiitin ennakkotehtävä, ideoita järjestövisiitin sisällöksi (Word-tiedosto, ok-sivis.fi) ja dokumentointilomake (Word-tiedosto, ok-sivis.fi).
 • ProVe-malli (pdf, luustoliitto.fi ja adhd-liitto.fi)
  ProVe-malli on arviointimenetelmä, jonka avulla erilaiset projektit voivat arvioida keskenään yhteisesti sovittua arviointikohdetta. ProVe-malli on hyödyllinen kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oman toimintansa jatkuvasta kehittämisestä. Vertaisarviointimallia voi hyödyntää kuka tahansa ja sitä voi soveltaa myös muuhun kuin projekteissa tapahtuvaan arviointiin. Mallin ovat kehittäneet vuosina 2013–2015 Kaisa Humaljoki ADHD-liiton Porina-projektissa ja Jenni Tuomela Luustoliiton Luustopiiri-projektissa.
 • Vertaismenetelmät kehittävän arvioinnin välineenä-opas (julkari.fi)
  Oppaassa tarkastellaan viittä erilaista vertaisuuteen perustuvaa työmenetelmää tai metodia, joita voidaan hyödyntää kehittävässä arvioinnissa. Tavoitteena on tarjota erilaisia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja siihen, kuinka vertaismenetelmiä voidaan hyödyntää arviointi- ja kehittämistyössä sekä tutkimuksellisesti.
 • Kuvastin-malli (thl.fi)
  Malli on sosiaalityön työyhteisön itsearviointi- ja vertaisarviointimenetelmä.

 

Sivun ylläpidosta vastaa Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.


Muokattu viimeksi: 15.01.2018