Toimijat


Aivoliitto tekee työtä aivoterveyden hyväksi ja edustaa henkilöitä, joilla on kielellinen erityisvaikeus tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH). Autamme ja tuemme jäseniämme elämään hyvää arkea. Liiton perustehtävänä on oikeuksien valvonta, viestintä ja asenteisiin vaikuttaminen, AVH:n ennaltaehkäisy sekä yhdistystoiminnan tukeminen ja Lue lisää…


Toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön kyläyhteisön asukkaiden yhteiseen tarpeeseen ja hyvinvointiin.


Kyläyhdistyksen toiminta tähtää pääasiassa yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden lisäämiseen Kittilän Alakylässä. Yhdistys järjestää matalan kynnyksen maksuttomia, avoimia tapahtumia, tilaisuuksissa joskus myös tarjoilua. Tapahtumia ovat muunmuassa paikallishistoriakierrokset, kädentaito- tai valokuvanäyttelyt, puurojuhlat ja kylässä vierailevien musiikki- tai teatteriryhmien avustaminen. Yhdistys osallistuu myös varautumiseen, Lue lisää…


Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää saamelaisten kulttuurisia, sosiaalisia, urheilullisia, kielellisiä, oikeudellisia ja taloudellisia pyrkimyksiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää keräyksiä, urheilukilpailuja, harjoitusleirejä ja yhteisöllisiä harjoitustilaisuuksia sekä osallistuu muiden järjestämiin urheilukilpailuihin ja harjoitustapahtumiin. Lisäksi yhdistys järjestää kulttuuritapahtumia, konsertteja, illanviettoja ja keskustelutilaisuuksia, Lue lisää…


Inarinsaamen kielen yhdistyksen päätavoitteena on elvyttää inarinsaamen kieltä. Tämän saavuttamiseksi yhdistys dokumentoi ja kehittää inarinsaamen käyttöä julkaisemalla kirjoja ja aikakauslehtiä, järjestämällä esikouluikäisten lasten päivähoitoa ja osallistumalla yhteistyötutkimukseen yliopistojen kuten Oulun yliopiston ja Tromssan yliopiston kanssa.


Maahanmuuttajille, jotka opiskelevat suomen kieltä.


Askel edistää toimialueellaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia. Toiminta sisältää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, kuten perhe- ja päiväretkiä, erilaisia harraste- ja vertaistukiryhmiä (mm.perhekahvila), leiritoimintaa, asiakkaiden tarvitsemien muiden palveluiden piiriin ohjaamista sekä vapaaehtoistyön tukemista. Askel Lue lisää…


Metsästysharrastuksen lisäksi kylätalon ylläpito ja sen käyttö moniin eri tarkoituksiin mm. asuminen, lyhytaikainen vuokraus jne. Lihankäsittelytilat ovat sopimuksesta kyläläisten -ja muidenkin toimijoiden käytettävissä.


Kulttuuritapahtumia lähialueen asukkaille. Nuorisoseura tarjoaa taloaan kaikenlaiseen juhlaan. Talo sijaitsee Auttissa.


Balanssi ry:n toimintamuodot ovat: ryhmätoiminta (keskustelu-, toiminnalliset- ja kurssimuotoiset ryhmät), kohtaamispaikka- ja jäsenkahvilatoiminta, vapaaehtoistoiminta, kokemusasiantuntijatoiminta, tiedotus- ja vaikuttamistoiminta, virkistystoiminta, ohjaus ja neuvonta, koulutus ja kehittämistyö. Balanssi ry on vuonna 1986 perustettu sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka kotipaikka on Rovaniemi. Haluamme Lue lisää…


Yhteensä: 396