Toimijat


  Napapiirin kyläyhdistys ry on kyläläisistä ja alueen mökkiläisistä muodostettu yhteisö, joka pyrkii aktivoimaan kylää ja ajamaan siellä asuvien ihmisten etua. Tämä etu voi liittyä erilaisiin arjessa ilmeneviin asioihin kuin myös kyläläisten ruumiilliseen ja henkiseen hyvinvointiin. Yhteistyötä tehdään niin kylän muiden Lue lisää…


MLL:n Lapin piirissä on 21 paikallisyhdistystä, joissa on n. 4000 jäsentä. MLL:n paikallisyhdistykset tarjoavat kaikenikäisille mahdollisuuden osallistua toimintaan yhdessä lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa. Yhdistysten toiminnassa painottuvat lapsi- ja perhetoiminta kuten perhekahvilat, kerhot ja vertaisryhmät sekä kylämummi- ja vaaritoiminta. Paikallisyhdistysten Lue lisää…


Koillismaan Seudun Muisti ry on potilas- ja omaisjärjestö, joka toimii muistisairautta sairastavien ihmisten ja heidän edunvalvojana sekä neuvomme ja järjestämme heille erilaista vertaistuki- ja virkistystoimintaa yhdessä muiden järjestöjen ja ammattilaisten kanssa.


Ammattiyhdistystoimintaa


Yhdistys tarjoaa eläkeläisille monipuolista tekemistä, hyviä luentoja, matkoja, koulutusta, tapahtumia. Yhdistys haluaa edistää ikäihmisten hyvinvointia, lisätä heidän aktiivisuuttaan ja osallistaa heidät erilaisiin aktiviteetteihin.


Lapin Mäyräkoirakerho ry on vuonna 2013 perustettu Suomen Mäyräkoiraliiton alainen jäsenyhdistys. Toiminta-alueemme on koko Lappi. Järjestämme mäyräkoirien rodunomaisia omaisuuksia edistävää näyttely- ja metsästyskoetoimintaa, harjoituksia, koulutuksia ja tiedotusta. Meidät löytää osoitteesta www.lmkk.org


Kotiseutuyhdistys tallentaa ja säilyttää Rovaniemen alueen henkistä ja aineellsiat perinnettä. Se järjestää kotiseututilaisuuksia ja -tapahtumia, toimittaa kotiseutujulkaisua ja ylläpitää Rovaniemen kotiseutumuseota.


Yhteensä: 310