Toimijat


Peurajärvi-Mauru kylätoimikunta toimii kyliä kehittäen asukkaiden toiveita kuunnellen. Koukkuäijän polku, joka kulkee kylien välillä on rakennettu kylien yhteistyönä. Polun varrella on kämppä, jossa voi levähdellä kaminan lämmössä tai ulkona avonuotiolla.


Noin viidenkymmenen jäsenjärjestön yhdistys jonka toimintaa koordinoi kahdeksan eri järjestön valitsemien edustajien muodostama hallitus. Edustajansa valitsevat jäsenjärjestöt vaihtuvat määrävälein. Yhdistys ylläpitää järjestöjen toimintatilaa Kiehispirttiä, joka sijaitsee Kemijärven Särkikankaalla sekä edistetään yhdistyksen toiminnan tavoitteiden toteuttamista. Kiehispirtin toimintaa tukee Kemijärven kaupunki. Yhdistys Lue lisää…


Autismiliitto on valtakunnallinen asiantuntija-  ja kansalaisjärjestö. Liiton jäseniä ovat eri puolilla Suomea toimivat jäsenyhdistykset. Toiminta-ajatus Autismiliitto edistää ja valvoo autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä etujen ja yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Visio Autismiliitto ry edistää toiminnallaan autismikirjon monimuotoisuuden arvostusta ja yksilön ainutlaatuisuuden kunnioitusta. Lue lisää…


Saariharjunseudun Erä Ry on metsästysseura, joka toimii Saariharjun kylässä Ranualla. Seuralla on oma kämppä, joka toimii myös kyläläisten kokoontumispaikkana. Saariharjunseudun Erä Ry:n majassa on lämmitys ja sitä voi käyttää kaikkina vuodenaikoina. Majaa on vuokrattu jonkin verran metsästysseuroille ja marjastajille.


Maurun kylätalotoimikunta pyrkii edistämään kaikkien kyläläisten kohtaamis-, virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia. Maurun kylätalo on keskeisellä sijalla tässä toiminnassa. pihapiirissä on myös kota makkaranpaistoon ja nokipannukahvitteluun. kylätaloa voi vuokrata käyttöön, myös ruoka- ja kahviastiastoa (100 hengen) kylätalolla on pidetty erilaisia kokouksia, kursseja, Lue lisää…


Kinisjärven vesistö tarjoaa oivat harrastuspuitteet muun muassa kalastukseen ja melontaan. Kinisjärvellä järjestetään joka kevät suositut rekipilkkikisat sekä kesällä soutu-uistelukisat. Entinen Vuoman koulu toimii kylätalona, jossa järjestetään kurssitoimintaa yhteistyössä Revontuliopiston kanssa.


Virkistäytymisen ja hyvinvoinnin ylläpitäminen kyläläisille. edistetään hyvinvointia ja terveyttä mm. hiihtolatujen ylläpitäminen Metsähallituksen omistaman Kupusen laavun ylläpito, jota käytämme kyläyhdistyksen kokoontumiseen varojen salliessa käymme virkistysmatkoilla esim. kylpylät,tapahtumat esim teatteri


Oulun Seudun Aivovammayhdistys ry (OSA) on perustettu 30.11.1993. Toimii Aivovammaliitto ry:n jäsenyhdistyksenä. OSA ry toimii aivovammaisten ja eri syistä aivovaurion saaneiden sekä heidän läheisten ja muiden asiasta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä ja etujärjestönä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää aivovammojen  ennaltaehkäisyä, vammautuneiden kuntoutusta Lue lisää…


Ranuan kehitysvammaisten tuki r.y. toimii kehitysvammaisten ja heidän läheistensä apuna tarjoten vertaistukea ja virkistystoimintaa sekä toimii eri ikäisten kehitysvamaisten edunvalvojana paikkakunnalla.


Kyläyhdistyksen toiminnan periaate on kehittää yhteistä tekemistä kylän elinvoimaisuuden kannalta. Yhdessä tekeminen kehittää yhteisöllisyyttä ja yhteisöllisyyden tunne luo turvallisuuden tunnetta.


Yhteensä: 336