Toimijat


Yhdistys tarjoaa sammutus, pelastus- ja valistustoimintaa.


Kyläyhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään Karigasniemen kylällä ja lähiympäristössä toimintaa kaikille kyläläisille.Meillä toimii erilaisia vertaisryhmiä mm. erityislasten vanhemmille ja autismin kirjon henkilöille. Toimi-alueenamme on Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu lähiseutuineen. Oulu on yhdistyksemme kotipaikkakunta. Meillä on aluekerhoja Kainuussa, Kemissä, Kokkolassa, Rovaniemellä sekä Ylivieskassa. Järjestämme vuoden aikana erilaisia tapahtumia mm. koulutuksia autismin Lue lisää…


Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on antaa lääketieteelliseen näyttöön perustuvaa tietoa väestölle sydän- ja verisuonisairauksista: valistusta valtimosairausriskin vähentämisestä, tukea sairastaville ja ohjeita miten sairauksien ennustetta voidaan parantaa. Toiminnan painopisteenä on ennalta ehkäisevä toiminta, sekä sosiaalinen yhdessäolo.


Kyläyhdistyksen toimintaan kuuluu mm. kylätalon vuokraus kyläläisille yksityiskäyttöön erilaisiin juhla- ja yleisötilaisuuksiin, sekä erilaisten tapahtumien ja kerhojen järjestäminen asukkaille. Lisäksi kyläläisten käytössä ovat mm kuntosali, veistosali, suksien huoltopiste, sekä ulkosauna. Toimintaan kuuluu myös 7 edullista vakituista vuokra-asuntoa, joista yksi toimii Lue lisää…


Yhteensä: 143