Toimijat


Klubin tarkoitus on vaalia lähimmäisen palvelemisen ihannetta ja innostaa jäseniään sekä yksityiselämässään, ammatissaan, yhteiskunnallisessa toiminnassaan että kansainvälisissä suhteissa noudattamaan näitä edellä mainittuja ihanteita sekä harjoittaa ja tukea humanitaarista ja sivistyksellistä toimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, seminaareja, Lue lisää…


Inarin Luonnonystävät ry on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys. Yhdistys järjestää retkiä, erilaisia kursseja ja koulutustapahtumia. Inarin Luonnonystävät ry ottaa tarvittaessa kantaa tapahtumiin, jotka saattavat muuttaa ja vaikuttaa luonnon tilaan kunnassamme.


Perhokalastajien yhteenkokoaminen ​ Pääasiallisena tavoitteenamme on koota yhteen perhokalastuksesta kiinnostuneet lapset ja aikuiset sekä luoda heille ympäristö, joka mahdollistaa ympärivuotisen lajin harrastamisen. Tämä tavoite ei rajoitu pelkästään perhokalastajiin, vaan myös muut kalastusmuodot ovat tervetulleita. Haluamme jakaa kalastustietoisuutta niin kouluissa kuin Lue lisää…


Rovaka (Rovaniemen Vammais-ja kansanterveysjärjestö) on 23:n eri järjestön organisaatio. Pyrimme valvomaan ja edistämään esteettömän ympäristön saavutettavuutta ja parantamaan yhdenvertaisia palveluita. Tiedotamme eri järjestöjen tarpeista viranomisille ja samalla myös toisinkin päin.


Inarin Ilves Ry:n pääasiallisena tehtävänä on järjestää liikunnallista tekemistä lapsille, nuorille, perheille sekä työikäisille kuntalaisille. Monipuoliseen lajivalikoimaan kuuluu mm. lentopalloa, lukkopainia, jääkiekkoa sekä sählyä.


Noin viidenkymmenen jäsenjärjestön yhdistys jonka toimintaa koordinoi kahdeksan eri järjestön valitsemien edustajien muodostama hallitus. Edustajansa valitsevat jäsenjärjestöt vaihtuvat määrävälein. Yhdistys ylläpitää järjestöjen toimintatilaa Kiehispirttiä, joka sijaitsee Kemijärven Särkikankaalla sekä edistetään yhdistyksen toiminnan tavoitteiden toteuttamista. Kiehispirtin toimintaa tukee Kemijärven kaupunki. Yhdistys Lue lisää…


Inarinsaamen kielen yhdistyksen päätavoitteena on elvyttää inarinsaamen kieltä. Tämän saavuttamiseksi yhdistys dokumentoi ja kehittää inarinsaamen käyttöä julkaisemalla kirjoja ja aikakauslehtiä, järjestämällä esikouluikäisten lasten päivähoitoa ja osallistumalla yhteistyötutkimukseen yliopistojen kuten Oulun yliopiston ja Tromssan yliopiston kanssa.


Kittilän Sydänyhdistyksen tavoitteena on sydänterveyden edistäminen valtakunnallisen Sydänliiton periaatteiden mukaan. Hyvä mieli, ravinto, liikunta ja tupakoimattomuus ovat terveiden elintapojen tukijalat, joita toiminnassamme pyrimme edistämään yhteistyössä paikallisten järjestöjen, julkisen sektorin ja Tunturi-Lapin yhdistysten kanssa. Kittilän Sydänyhdistys on perustettu 1979. Yhdistyksen toiminnan Lue lisää…


Posion 4H -yhdistys tuottaa toimintaa pääsääntöisesti paikallisille lapsille ja nuorille, Suomen 4H-liiton tukemana ja tuotteistamia työkaluja käyttäen. Ryhmätoiminta (kerhot, retket, leirit), nuorten työelämän valmiuksien vahvistaminen ja työllistäminen, kannustaminen ja tuki yrittelijäisyyteen sekä erilaiset tapahtumat ovat toimintaamme. Toimimme paikallisesti yhteistyössä niin Posion Lue lisää…


Toiminnan tarkoituksena on lisätä terveiden, sydän- ja verisuonitautien riskiryhmiin kuuluvien sekä sairastuneiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä vähentää sydän- ja verisuonitauteja.


Yhteensä: 385