Henkiikö ry

Palvelutalo Pääskylän asukkaille ja henkilökunnalle, sekä toimintaan voivat osallistua muutkin kunnan hoivayksiköt.


Toimiala

Muut yhdistykset

Kohderyhmä

pariskunnat, pitkäaikaissairaat, potilaat, jäsenet, kaikille, työssäkäyvät, läheiset ja omaiset, vapaaehtoiset, veteraanit, miehet, naiset, opiskelijat

Ikäryhmä

ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. - ), aikuiset (30-62 v.)

Osoitteet

  • Kittilä, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Kittilä
Sähköposti:
moksi.aila(at)gmail.com

Toiminta-alue

Alue
Lappi

Kunta
Kittilä

Kittilä, Suomi