Koillis-Lapin A-kilta ry/Toimintapäivät

Koillis-lapin A-kilta ry/Toimintapäivät on päihde- ja mielenterveystoipujien päivä- ja työtoimintapaikka sekä vertaistuellinen kohtaamispaikka. Toiminnassa on aktiivisesti mukana myös riippuvuusongelmaisten läheisiä. Toimitilat sijaitsevat Jänkätie 2:ssa Kemijärvellä. Kohtaamispaikassa on tarjolla arkipäivisin aamupuuro, kahvit sekä lämmin lounas. Mahdollisuus asioiden hoitamiseen avustettuna ja itsenäisesti mm. verkkoasioinnit sekä virasto-, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kauppa asioinnit. Paikassa on mahdollisuus saunoa ja peseytyä sekä mahdollisuus myös pyykinpesuun. Työtoiminnassa on mahdollisuus tehdä käsitöitä sekä pienimuotoisia entisöintitöitä. Toiminta on luontoläheistä, retket luontoon, marjastus, kalastus, sienestys sekä luonnonyrttien keruu on arkeen kuuluvaa toimintaamme. Liikunta- ja virkistystoimintaa toteutamme mm. pienryhmissä sekä osallistaen koko yhteisön.

A-kilta toiminta on päihteetöntä, yhteisöllistä, toiminnallista, vertaistuellista sekä vapaaehtoista toimintaa, tavoitteena ehkäistä päihdehaittoja. A-kilta toiminta on yhteiseen arvopohjaan perustuvaa vertaistuellista kansalaisjärjestötoimintaa. Toiminta on suunnattu toipujille itselleen sekä heidän läheisille. Myös toiminnasta muuten kiinnostuneita ja vapaaehtoistyötä tekeviä on mukana. Viikonloppu- ja iltatoimintaa on valtakunnallisesti ja paikallisesti. mm. Aluetapaamiset Pohjois-Suomen alueen A-kiltojen kanssa 4 kertaa vuodessa. A-kiltojen liitto myös kouluttaa, koulutukset ovat eri paikkakunnilla valtakunnallisesti, koulutuksia on myös viikonloppuisin, osallistumme koulutuksiin aktiivisesti. Joukossamme on koulutettuja vertaisohjaajia sekä koulutettuja yhdistystoiminnan osaajia. Kilta iltoja pidämme viikoittain, joista ilmoitamme paikallislehdessä. A-kilta toimintaa on Suomessa laajasti ja toiminnasta ja vaikuttavuudesta on tutkittua tietoa mm. (MiPa) . Toimintaa on ollut Kemijärvellä v.1998 lähtien. Yhdistys toimii itsenäisenä paikallisyhdistyksenä, jäseniä yhdistyksessä on v.2019 /49 hlöä. Toimintaan osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Toiminta on tarkoitettu kaikille, joita riippuvuusongelma kohtaa.

Toiminta saa rahoitusta ( Stea / AK1) päivätoiminnan/vertaistuellisen toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Yhdistystoimintaa tukee lahjoitukset sekä runsas ja aktiivinen vapaaehtoisten joukko. Teemme yhteistyötä ja kehitämme toimintaamme avoimin mielin kaikkien toimijoiden kanssa. Yhdistyksen varainhankintaa teemme tarjoamalla kohderyhmälle mm. kotisiivous- ja muuttopalveluita. Lahjoitustavaroin on moni heikko-osainen saanut kodintarvikkeet ja kalusteet maksutta. Toimintapäiville on myös mahdollista työllistyä eri tukitoimenpitein mm. työkokeilu ja palkkatuki sekä oppisopimus. Teemme oppilaitosyhteistyötä ja tarjoamme työssäoppimispaikkoja mm. lähihoitaja ja päihdetyöntekijäopiskelijoille.

Toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

 

Pekka Välimäki, Hallituksen puheenjohtaja 040-6841092

Jaana Soppela, Toiminnasta vastaava   045-6772260

koillislapinakilta@gmail.com


Palvelemme kielillä

Suomi

Toimiala

Muu, Päihde- ja mielenterveysyhdistykset

Teemat

päihteet ja riippuvuudet, kokemusasiantuntijuus, vertaistuki, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, osallisuus, kriminaalityö, vapaaehtoisuus, yhdistyksen sääntömääräinen toiminta, vertaistoiminta

Asiasanat

vertaistuki, päihteetön toiminta, Kohtaamispaikka, a-kilta

Kohderyhmä

kuntalaiset, viranomaiset ja kumppanit, ammattilaiset ja asiantuntijat

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Jänkätie 2

    Jänkätie 2

Yhteystiedot

Kotikunta: Kemijärvi
Sähköposti:
koillislapinakilta@gmail.com
Puhelin: 0456772260

Lisätietoa verkossa

A-Kiltojen Liitto ry

Facebook

Toiminta-alue

Alue
Lappi

Kunta
Kemijärvi, Pelkosenniemi, Savukoski, Salla

Jänkätie 2

Jänkätie 2, Kemijärvi, Suomi