Lapin aluehallintovirasto

Aluehallintovirasto (AVI) edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Virasto hoitaa myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillaan.

AVI toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä muiden tahojen kanssa.


Toimiala

Julkinen hallinto

Avainsanat

asiantuntija

Kohderyhmä

kuntalaiset, ammattilaiset ja asiantuntijat, viranomaiset ja kumppanit

Osoitteet

  • Käyntiosoite

    Valtakatu 2, Rovaniemi, Suomi

Yhteystiedot

Sähköposti:
kirjaamo.lappi(at)avi.fi
Puhelin: 029 501 7300

Lisätietoa verkossa

www.avi.fi

Toiminta-alue

Alue
Lappi

Kunta
Rovaniemi

Käyntiosoite

Valtakatu 2, Rovaniemi, Suomi