Lapin Kehitysvammaisten tukipiiri ry

Tukipiiri on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistys, jonka kohderyhmään kuuluvat apua ja tukea asioiden ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin tarvitsevat ennen aikuisikää vammautuneet henkilöt sekä heidän perheensä ja muut läheisensä.
Tukipiirin tarkoituksena on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistyksenä toimialueellaan

 • edistää perusoikeuksien ja erityisesti YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa määriteltyjen ihmisoikeuksien toteutumista.
 • tukea osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä itsemääräämisoikeutta kaikissa elämänvaiheissa sekä
 • edistää yhteiskunnan muutosta sellaiseksi, että mahdollisuudet toimivaan arkeen ja yksilölliseen elämään toteutuvat
 • valvoo ja edistää kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä yhteiskunnallisten oikeuksien toteutumista alueellaan;
 • toimii paikallisten kehitysvammayhdistysten ja muiden vastaavasti toimivien yhdistysten ja muiden yhteistyöelinten alueellisena yhteistyöjärjestönä;
 • vaikuttaa lainvalmistelijoihin ja päätöksentekijöihin lainsäädännön ja palvelurakenteiden kehittämiseksi;
 • harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja neuvontatoimintaa sekä koulutus- ja virkistystoimintaa;
 • vaikuttaa julkiseen keskusteluun ja asenteisiin sekä päättäjiin, viranomaisiin ja elinkeinoelämään vammaisten ihmisten aseman
 • parantamiseksi;
 • on yhteistoiminnassa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n, jota jäljempänä kutsutaan Tukiliitoksi, kanssa;
 • valitsee ehdokkaat yhteistyössä jäsenyhdistystensä kanssa alueensa asiantuntijaryhmiin sekä Tukiliiton päätöksentekoelinten käytettäväksi;
 • toimii yhteistyössä toimialueensa viranomaisten, järjestöjen ja sidosryhmien kanssa ja edustaa tarvittaessa jäsenyhdistyksiään viranomaisten kanssa käytävissä neuvotteluissa silloin, kun asia koskee useampaa kuin yhtä jäsenyhdistystä;
 • edistää rajat ylittävää yhteistyötä Pohjoiskalotilla.

Tätä tehdään kaikissa kunnissa ja maakunnassa.


Toimiala

Vammaisyhdistykset

Teemat

vammaisuus ja invaliditeetti

Kohderyhmä

perheet, jäsenet, vammaiset ja invalidit, läheiset ja omaiset, viranomaiset ja kumppanit

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

 • Rovaniemi, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Rovaniemi
Sähköposti:
rauno.rantaniemi(at)rovaniemi.fi

Toiminta-alue

Alue
Lappi

Kunta
Kittilä, Ranua, Tervola, Enontekiö, Kolari, Tornio, Inari, Muonio, Salla, Utsjoki, Kemi, Pelkosenniemi, Savukoski, Ylitornio, Kemijärvi, Pello, Simo, Keminmaa, Posio, Sodankylä

Rovaniemi, Suomi