Rovaniemen Osakesäästäjät ry

1) Hankkii ja levittää tietoa osakkeiden ja muiden arvopapereiden säästämistä ja kauppaa koskevista asioista sekä niiden merkityksestä jäsenilleen ja muille, erityisesti koululaisille ja muulle nuorisolle,

2) seuraa yleistä taloudellista kehitystä sekä tiedottaa siitä jäsenilleen,

3) seuraa lainsäädäntöä ja julkisen vallan muita toimia sekä järjestöjen toimia ja pyrkii tarvittaessa vaikuttamaan niihin tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja ja muin saman laatuisin tavoin,

4) seuraa yritysten tiedotus-, osingonjako- ja osakeantitoimintaa, sekä yritysten muita toimintoja sekä
pyrkii vaikuttamaan niihin,

5) seuraa arvopapereiden vaihdantaa ja siihen liittyvää toimintaa arvopaperipörssissä ja muualla sekä pyrkii vaikuttamaan siihen,

6) kehittää yhteistoimintamuotoja osakesäästämiseen ja osakkeiden vaihdantaan liittyvien tahojen kanssa kotimaassa ja ulkomailla ja osallistuu yhteistoimintaan,

7) neuvoo jäseniään kaikissa arvopaperisäästämiseen ja -vaihdantaan liittyvissä asioissa,

8) suorittaa arvopaperisäästämiseen ja –vaihdantaan liittyvää tilastointia ja tutkimustyötä sekä seuraa muiden vastaavaa toimintaa ja

9) järjestää tiedotus-, nuoriso- ja koulutustilaisuuksia ja jäsenilleen yritys- ja laitosvierailuja kotimaassa ja ulkomailla.

Yhdistys voi harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä toimia muillakin edellä esitettyjen kaltaisilla, tarkoitukseen sopivilla tavoilla.


Toimiala

Muut yhdistykset

Teemat

muu

Kohderyhmä

kuntalaiset, kaikille, työssäkäyvät, miehet, naiset

Ikäryhmä

ikäihmiset (63-79 v.), aikuiset (30-62 v.)

Osoitteet

  • Rovaniemi, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Rovaniemi
Sähköposti:
roi.osake(at)gmail.com

Toiminta-alue

Alue
Lappi

Kunta
Rovaniemi

Rovaniemi, Suomi