Sirkus Taika-Aika ry

Sirkus Taika-Aika ry:n tarkoituksena on kehittää ja edistää Pohjois-Suomen lasten, nuorten ja aikuisten sirkustaiteen harrastusta sekä tehdä sirkustaidetta tunnetuksi paikkakunnalla. Sirkus Taika-Aika järjestää kaikenikäisille jäsenilleen säännöllistä ja etenevää sirkustaiteen harrastusta ja jäseniä on tällä hetkellä noin 500. Harrastusryhmiä on vauvoille vanhempineen, lapsille, nuorille ja aikuisille. Sirkustunneilla kehitetään monipuolisesti fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia taitoja. Sirkus Taika-Aika vierailee myös muissa Lapin kunnissa pitämässä sirkustunteja ja esiintymässä. Sirkus Taika-Aika ry:ssä toimii moniammatillinen henkilökunta, jonka ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään koulutuksilla säännöllisesti. Sirkustaiteen kehitystä ja lajikirjon runsautta edistetään uudistamalla välineistöä ja hankkimalla uusia sirkusvälineitä. Sirkus Taika-Aika ry tiedottaa tapahtumistaan ja esiintymisistään paikkakunnan lehdissä, sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä kuten paikallisradiossa.

Sirkuskoulu Taika-Ajan toiminnassa käytetään apuna vierailevia ohjaajia esimerkiksi järjestämällä leirejä ja kursseja. Sirkus Taika-Aika ry tekee yhteistyötä Turun Ammattikorkeakoulun sirkuksen suuntautumisvaihtoehdon ja Koulutuskeskus Salpauksen sirkusalan koulutusohjelman kanssa. Sirkus Taika-Aika tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä yli esittävän taiteen rajojen muun muassa tanssin, sanataiteen ja teatterin kanssa esimerkiksi ohjaajavaihtojen kautta. Sirkus Taika-Aika hakee avustuksia kulttuuri- ja nuorisotoimen rahastoilta ja säätiöiltä tilavuokriin, Taika-Ajan ohjaajien koulutukseen, välinehankintoihin, puvustukseen, lavastukseen ja ohjaajien ja teknisen henkilöstön palkkaus- ja matkakuluihin. Avustusten vuoksi harrastusmaksut voidaan pitää kohtuullisella tasolla. Uusien esitysten puvustamista ja lavastamista pyritään toteuttamaan mahdollisimman pitkälle talkootyönä harrastajien ja harrastajien vanhempien kanssa.


Toimiala

Kulttuurialanyhdistykset

Teemat

kulttuuri ja taide

Kohderyhmä

kuntalaiset, ammattilaiset ja asiantuntijat, perheet, asiakkaat, kaikille, läheiset ja omaiset, miehet, naiset, viranomaiset ja kumppanit, opiskelijat

Ikäryhmä

vauvat ja taaperot (0-2 v.), nuoret (13-17 v.), ikäihmiset (63-79 v.), leikki-ikäiset (3-6 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.), lapset (7-12 v.), aikuiset (30-62 v.)

Osoitteet

  • Lampelankatu 23 C

Yhteystiedot

Kotikunta: Rovaniemi
Sähköposti:
info(at)taika-aika.com

Lisätietoa verkossa

Kotisivut

Toiminta-alue

Alue
Lappi

Kunta
Ranua, Tervola, Rovaniemi, Pello

Lampelankatu 23, Rovaniemi, Suomi