Sodankylän Moottorikerho ry

Sodankylän moottorikerhon tavoitteena on edistää moottoriurheiluharrastusta Sodankylän kunnan alueella. Sodankylän Moottorikerhon tavoitteena on pyrkiä aktiivisesti lisäämään koko jäsenistön kiinnostusta ja työpanosta järjestettävien kilpailujen, talkoiden sekä muun kerhotoiminnan osalta. Uusia harrastajia pyritään saamaan toimintaan mukaan lajiesittelyiden ja erilaisten tiedoituskanavien, kuten kerhon facebook- ja nettisivujen kautta. Jäsenistöä pyritään lisäämään ja aktivoimaan myös harjoitus- ja opetustilaisuuksien, sekä kerhon jäsentenvälisten kilpailujen avulla. Sodankylän Moottorikerhon toimintaa pyritään mainostamaan myös erilaisissa tilaisuuksissa, joita kunnassamme vuoden aikana järjestetään.
Sodankylän Moottorikerholla on harjoittelu alueita/ratoja talvikaudella Jäärata autoille sekä pyörille. Snowcross rata. Kesäkaudella motorcross ajoharjoittelu rata, Offroad ajoharjoittelu reitistöjä sekä Traial rata. Watercross ajoharjoittelu aluea joka on kunnassamme isossa suosiossa.


Toimiala

Urheilu- ja liikuntayhdistykset

Kohderyhmä

perheet, jäsenet, työssäkäyvät, työttömät, vapaaehtoiset, miehet, naiset, opiskelijat

Ikäryhmä

nuoret (13-17 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)

Osoitteet

  • Sodankylä, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Sodankylä
Sähköposti:
sihteeri(at)sodmk.com

Lisätietoa verkossa

Kotisivut

Toiminta-alue

Alue
Lappi

Kunta
Sodankylä

Sodankylä, Suomi