Toljan seudun kyläyhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kylän asukkaiden
yhteistyötä, vaalia kylän kulttuuriperintöä ja edistää
kyläkulttuurin kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä,
aloitteita ja antaa lausuntoja
järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia ja retkiä
harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa
järjestää kylän yhteisiä tilaisuuksia
toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen
viranomaisen luvan:
järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
järjestää myyjäisiä
ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia
omistaa toimintaansa varten tarpeellistakiinteää ja irtainta
omaisuutta
harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien
yhteydessä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– voi järjestää kursseja, harjoitus- ja opetustilaisuuksia sekä
muuta vastaavaa toimintaa


Palvelemme kielillä

Suomi, Venäjä

Toimiala

Julkinen hallinto

Teemat

asukas- ja kylätoiminta, harrastus ja vapaa-aika, kulttuuri ja taide

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Ei ilmoitettu

    Ei ilmoitettu

Yhteystiedot

Kotikunta: Ranua
Sähköposti:
toljanseudunkyläyhdistys@gmail.com

Toiminta-alue

Alue
Lappi

Kunta
Ranua

Ei ilmoitettu

Ranua, Suomi