Tunturi-Lapin Allergia- ja Astmayhdistys ry

Tunturi-Lapin Allergia- ja Astmayhdistys on Tunturi-Lapin alueella (Muonio, Kittilä, Enontekiö ja Kolari) toimiva vapaaehtoistoimintaan perustuva yhdistys, joka on

Allergia-Iho ja Astmaliitto ry:n jäsenyhdistys. Tunturi-Lapin Allergia- ja Astma- yhdistyksen perustehtävänä on allergiaa ja astmaa sairastavien ja heidän läheistensä elämänlaadun parantaminen yhdistyksen resurssien mukaisesti.

Yhdistyksen toiminnan perustehtävä on allergiaan ja astmaan liittyvän tiedon, taidon ja tuen välittäminen.

Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii lisäämään allergianäkökulman huomioonottamista, tukemaan sairastuneiden kokonaisvaltaista hoitoa sekä edistämään arjessa selviytymistä eri elämänvaiheissa. Yhdistys edistää terveitä elämäntapoja ja terveellistä elinympäristöä, luo toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksia jäsenille sekä vapaaehtois- ja vertaistoimijoille ja toimii alueellisena edunvalvojana.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail


Toimiala

Muut yhdistykset, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Osoitteet

  • Torniontie 248

    Torniontie 248, 99300 Muonio, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Muonio
Sähköposti:
tunturilappi.allergia@gmail.com

Toiminta-alue

Alue
Lappi

Kunta
Muonio

Torniontie 248

Torniontie 248, 99300 Muonio, Suomi