Toiminta


Vertaisryhmä, joka on tarkoitettu kaikille 3-6-vuotiaiden lasten vanhemmille, jotka kokevat lapsensa käyttäytymisen toisinaan haastavaksi. Ryhmässä saa tietoa haastavuuden syistä ja uusia keinoja kohdata lapsi positiivisesti vaikeissa tilanteissa. Positiivinen kasvatus tukee lapsen terveen itsetunnon kehitystä. Samalla vanhempi saa itselleen tukea toisilta Lue lisää…


Vertaisryhmä, joka on tarkoitettu kaikille 3-6-vuotiaiden lasten vanhemmille, jotka kokevat lapsensa käyttäytymisen toisinaan haastavaksi. Ryhmässä saa tietoa haastavuuden syistä ja uusia keinoja kohdata lapsi positiivisesti vaikeissa tilanteissa. Positiivinen kasvatus tukee lapsen terveen itsetunnon kehitystä. Samalla vanhempi saa itselleen tukea toisilta Lue lisää…


Vertaisryhmä, joka on tarkoitettu kaikille 3-6-vuotiaiden lasten vanhemmille, jotka toisinaan kokevat lapsensa käyttäytymisen haastavaksi. Ryhmässä saa tietoa haastavuuden syistä ja uusia keinoja kohdata lapsi positiivisesti vaikeissa tilanteissa. Positiivinen kasvatus tukee lapsen terveen itsetunnon kehitystä. Samalla vanhempi saa itselleen tukea toisilta Lue lisää…


Vertaisryhmä, joka on tarkoitettu kaikille 3-6-vuotiaiden lasten vanhemmille, jotka toisinaan kokevat lapsensa käyttäytymisen haastavaksi. Ryhmässä saa tietoa haastavuuden syistä ja uusia keinoja kohdata lapsi positiivisesti vaikeissa tilanteissa. Positiivinen kasvatus tukee lapsen terveen itsetunnon kehitystä. Samalla vanhempi saa itselleen tukea toisilta Lue lisää…


Lapin kansalaisopistot ovat saaneet Opetushallitukselta rahoitusta aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen. Mukana on 10 kansalaisopistoa ja yksi kansanopisto. Hankkeen tuella voidaan tarjota yksityisille henkilöille sekä yhdistyksien jäsenille ja heidän puolisoilleen maksutonta koulutusta digitaalisten taitojen vahvistamiseen. Tarkempia tietoja tästä esitteestä: Lue lisää…


Perhekahvila Perhetoimintakeskuksessa Elokuusta 2019 alkaen keskiviikkoisin klo 10−12, jossa vapaata leikkiä ja keskustelua kahvikupin ääressä.


Vertaistukea ja ymmärrystä. Kurssi perustuu osittain työkirjatyöskentelyyn. Työkirjan pohjalta käydään läpi tietoa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, sen hoidosta, oireista ja niiden hallinnasta. Myös kokemusasiantuntijuus on vahvasti läsnä kurssilla. Kurssilla on mahdollista saada tukea toisten kokemuksista, ymmärtää elämän rytmien merkitys ja tunnistaa ensioireet sekä löytää Lue lisää…


Järjestämme näkövammaisille ja heidän omaisilleen tarkoitettua säännöllistä kerhotoimintaa useissa Lapin kunnissa. Pääsääntöisesti kerhot kokoontuvat kerran kuukaudessa. Kerhoissa voi tutustua muihin näkövammaisiiin ja saada tukea näkövammaisuuteen liittyviin arjen ongelmiin.   Kysy lisätietoa paikkakuntasi kerhotoiminnosta toimistolta puh. 0400 146 641 tai www.lapinnakovammaiset.fi


Yhteensä: 8