Järjestökehittäjä (3kpl)

Työpaikka / Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Haemme kolmea järjestökehittäjää Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hankkeisiin

 

Yksi järjestökehittäjä työskentelee STEA-rahoitteisessa Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeessa 25 viikkotunnin työajalla vuoden 2020 loppuun. Työ alkaa heti, kun mahdollista. Toimit työparina hankkeessa työskentelevälle järjestökehittäjälle. Digitalisaatio järjestötoiminnassa on sinulle mahdollisuus. Lisäät järjestöjen ymmärrystä digipalvelujen merkityksestä ja niiden hyödyntämisestä sekä ohjaat ja koulutat järjestötoimijoita kannustavasti ja osallisuutta unohtamatta.

Kaksi järjestökehittäjää työskentelee ESR-rahoitteisessa Järjestöjen etäpalvelut käyttöön -hankkeessa 38 viikkotunnin työajalla 6/2020 – 2/2021. Hanke on sote-alan järjestöjen digipalvelujen kehittämishanke. Hankkeen tarve on tullut ilmi koronatilanteessa. Järjestö-sektorilla on jo olemassa erilaisia etäpalveluita. Niistä on kuitenkin vähän tietoa ja välttämättä potentiaaliset asiakkaat, jotka tarvitsisivat apua, eivät palveluja löydä. Hankkeessa on tarkoitus kerätä palvelut yhteiseen palveluportaaliin lappilaiset.fi -sivuille sekä lisäksi kouluttaa järjestösektorin toimijoita digipalvelujen käyttämisessä. Hankkeella on pitempiaikainen vaikutus, jos kaikki järjestösektorin etäpalvelut saadaan yhteiseen portaaliin. Hanke on Lappi-sopimuksen mukainen digitaalisia ratkaisuja kehittävä hanke, jolla edistetään järjestösektorin sote-etäpalveluiden saatavuutta koko maakunnan alueella.

Järjestökehittäjät kannustavat ja opastavat järjestöjä tukemaan jäseniään ja kohderyhmäänsä tietoyhteiskuntaan pääsemisessä ja siellä toimimisessa. Tunnistat helposti laajat viitekehykset järjestöjen näkökulmasta. Jaat osaamistasi ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot. Tunnet etäyhteysmahdollisuudet ja sosiaalisen median kanavat.

Työtä tehdään koko Lapin alueella. Työsuhteessa on 3 kuukauden koeaika. Palkkaus määräytyy sosiaalialan järjestöjä koskevan TES:n mukaan.

Edellytämme: tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja ajokorttia.

Odotamme sinulta:

  • Järjestötoiminnan tuntemista
  • Valmiutta kouluttamiseen
  • Valmiutta ilta- ja viikonlopputyöskentelyyn sekä matkustamiseen
  • Hyviä vuorovaikutustaitoja ja vahvaa verkosto-osaamista
  • Innovatiivista ja vapaaehtoisia innostavaa työotetta
  • Sosiaali- ja terveysalan tunteminen katsotaan eduksi

Hakemus palkkatoivomuksineen sekä CV torstaihin 5.6.2020 klo 15.00 mennessä sähköpostilla: mervi.kestila@lapinsote.fi

Lisätietoa arkisin: toiminnanjohtaja Mervi Kestilä p. 040 689 5910 tai puheenjohtaja Veli-Matti Ahtiainen p. 0400 398 217

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys on perustettu vuonna 1952. Sen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, lisätä sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja viranomaisten välistä yhteistyötä, erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen, sekä lisätä kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Yhdistys on ylläpitänyt ja kehittänyt STEAn tuella eri yhdistysten ja järjestöjen verkostoyhteistyötä kehittävää ja toimintaedellytyksiä parantavaa sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä edistävää Järjestörakennetta. Lisäksi yhdistys hallinnoi STEAn tuella valtakunnallista Toimeksi.fi -verkk, jossa selvitetään järjestökenttää koskevia tiedontarpeita ja tuotetaan maakunnallista järjestötietoa.

Yhdistyksellä on tällä hetkellä kuusi palkattua työntekijää.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys tarjoaa työntekijöilleen:

  • Monipuolisen ja innostavan työympäristön
  • Mahdollisuuden kehittämiseen
  • Laajan järjestökentän osaamisen tuen

Tehtävän tiedot

Tehtävä soveltuu seuraavien alojen osaajalle:
Sosiaali- terveys- ja liikunta-alat, Tehtävän suorittamisessa osaajan alalla ei ole merkitystä

Aloitus: 01.06.2020

Kesto: 3-12 kk

Haku päättyy: 05.06.2020 15:00

Työaika

  • kokopäivätyö

Sijainti

Alue
Lappi