Rovalan Setlementti ry/ MoniNet hakee projektivastaavaa Kamraatti -hankkeeseen

Työpaikka / Rovalan Setlementti ry/ MoniNet

MoniNet on Rovalan Setlementti ry:n ylläpitämä Monikulttuurikeskus, joka on toiminut vuodesta 2001. MoniNetin tavoitteena on tukea maahanmuuttajien voimavaraistumista ja osallisuutta sekä edistää maahanmuuttajien ja suomalaisten kohtaamista sekä tukea kotoutumista

Haemme monikulttuuriseen työryhmäämme
määräaikaiseen työsuhteeseen

PROJEKTIVASTAAVAA Kamraatti -hankkeeseen
ajalle 1.3.2018 – 31.12.2020

STEA:n rahoittaman Kamraatti –hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien kaksisuuntaisen kotoutumisen tukeminen monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan avulla.

Hankkeessa kehitetään

  • vapaaehtoistoiminnan muotoja maahanmuuttajille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
  • matalan kynnyksen vapaaehtoistoiminnan muotoja monikulttuuriseen vapaaehtoistoimintaan – määräaikaista/ projektiluonteista vapaaehtoistoimintaa
  • monikulttuurista vapaaehtoistoimintaa eri ympäristöissä mm. liikunta- tai luontopainotteinen vapaaehtoistoiminta

Tavoitteena on saada lisää vapaaehtoisia monikulttuuriseen vapaaehtoistoimintaan, kehitetään erityisesti miehille suunnattuja vapaaehtoistoiminnan muotoja.

Hankkeeseen palkataan projektivastaava ja projektikoordinaattori. Projektivastaavan tehtäviin kuuluu hankkeen kokonaisuudesta vastaaminen, talouden seuranta, raportointi, arviointi ja seuranta, tapahtumien järjestäminen, yhteistyö ja verkostoituminen, tiedotus, asiakastyö, järjestöyhteistyö, monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan koulutusten järjestäminen.

Tehtävään valittavalla tulee olla esimerkiksi Sosionomi AMK, yhteisöpedagogi, tai muu soveltuva koulutus, valmius ilta- ja viikonlopputyöhön ja oman auton käyttömahdollisuus. Työ edellyttää ryhmänohjaus- ja vuorovaikutustaitoja sekä kirjallisia taitoja. Työtehtävien hoitamisessa ovat eduksi monikulttuurisen työn tuntemus, paikallisen toimintaverkoston tuntemus ja kokemus projektityöstä. Toivomme innostunutta, kehittämishakuista ja monikulttuurisuutta arvostavaa työotetta ja mahdollisuutta sitoutua hankkeeseen kolmeksi vuodeksi.

Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Työhön valitulla on 4 kuukauden koeaika.

Palkkaus määräytyy Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan.

Hanke toteutetaan vuosina 2018 – 2020, mikäli STEA:n vuosittainen rahoitus hankkeelle varmistuu.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV tulee toimittaa sähköpostitse, osoitteeseen anne.aspelund@rovala.fi , viimeistään 21.2.2018 klo 16.00 mennessä. Merkitse hakemukseen ”Projektivastaavan työ”.

Lisätietoja tehtävästä antaa ma-pe 9.00-14.00 puhelimitse  MoniNetin henkilöstövastaava Anne Aspelund puh. 040 555 4296 tai MoniNetin esimies Seija Matero 040 555 4287

WWW-osoite: www.rovala.fi/moninet

Tehtävän tiedot

Tehtävä soveltuu seuraavien alojen osaajalle:
Sosiaali- terveys- ja liikunta-alat

Aloitus: 01.03.2018

Kesto: yli 12 kk

Tarkka päättymispäivämäärä: 31.12.2020

Haku päättyy: 21.02.2018 16:00

Työaika

  • kokopäivätyö

Sijainti

Alue
Lappi

Kunta
Rovaniemi