Ensimmäinen Lapin maakunnallinen järjestökysely on julkaistu 1.10.2019.

Lapin maakunnallisessa järjestöstrategiassa järjestölähtöinen tiedontuotanto on määritetty koko järjestökenttää läpileikkaavaksi teemaksi. Tiedontuotannon tavoitteena on tehdä lappilaiset järjestöt sekä järjestöjen monipuolinen toiminta ja asiantuntijuus näkyväksi ja tunnetuksi.

Järjestökysely on laadittu Lapin järjestöneuvottelukunnan alaisen kaikille avoimen Lapin maakunnallinen tiedontuotannon verkoston toimesta. Verkoston toimintaan on osallistunut järjestöjen, oppilaitosten, kuntien, sosiaalialan osaamiskeskuksen ja maakunnan edustajia. Kyselyprosessista vastasi Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ja kysely toteutettiin osana Järjestötieto järjestykseen – Lapin hanketta (2016–2018, STEA).

Maakunnallisen järjestökyselyn raportti sisältää kyselyn keskeiset tulokset. Tulokset kertovat ensisijaisesti kyselyyn vastanneesta 326 järjestöstä, mutta luovat samalla suuntaa antavaa kuvaa Lapissa toimivista järjestöistä. Paikallisten järjestöjen lisäksi kyselyyn on vastannut useita seudullisesti ja maakunnallisesti toimivia järjestöjä.

Raportissa kerrotaan vastanneiden järjestöjen toimintamahdollisuuksista, toiminnan sisällöistä ja kohderyhmistä sekä toimintaan osallistuneista. Raportissa tarkastellaan myös järjestöjen moninaista yhteistyötä toisten järjestöjen, kuntien ja muiden tahojen kanssa. Kyselyn tuloksia ei yksilöidä järjestöittäin ja ne esitetään pääsääntöisesti joko seutukunnittain tai toimialoittain.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys kiittää kaikkia kyselyn toteuttamiseen osallistuneita ja erityisesti kyselyyn vastanneita järjestöjä. Ilman yhteistä ponnistusta tämä ensimmäinen askel lappilaisen järjestötoiminnan näkyväksi tekemiseksi ei olisi ollut mahdollinen.

Toivottavasti otamme yhdessä myös seuraavan, pitemmälle vievän, askeleen.Muokattu viimeksi: 20.11.2019